Vattenläcka i området

Driftsinfo.

Om det är fortsatt problem med vattnet så kan du själv kolla status här:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#!/vasterort


Uppdatering 19 juni

Läckorna är lagade, vattnet är åter påsatt!Kom ihåg att spola ett tag innan ni brukar vattnet.
Glad midsommar!
Förvalningsgruppen Stugängen


vattenläckor i Blackeberg

Det är 6 st vattenläckor i Blackeberg för tillfället som SVOA arbetar med för att återställa. Det härör till det tidigare läckaget 3 januari vid Islandstorget. Vissa ledningar kommer att bli åtgärdade ikväll/inatt. Men då det är en 800-ledning vet SVOA ännu ej prognosen för fullständig vattenåterföring.
//Hannu

Se info på hemsidan.

https://www.stockholmvattenochavfall.se

Septiktanken tömd

Septiktanken som samlar upp avloppsvatten från duschen i klubbstugan samt septetterna från utedassen tömdes i förra veckan.

Fakturan för tömningen är högre än vad den hittills har varit och därmed har kostnaden per duschning ökat.

Se nedan kalkyl för vad varje duschning kostar vid antagande om 36 liter vattenförbrukning per duschtillfälle.

Så tänk på att inte slösa med vatten och låta fler få möjlighet att duscha.

Beräkning för duschvatten
Septitank – 3 kbm3 000 liter
Uppskattad duschtid3 min
Förbrukning per dusch (uppskattning)36 liter
Antal duschningar per tömning83 st
Antal duschningar per stuga (medlem)3 st
Kostnad per tömning 3 kbm1 974 kr
Kostnad per duschning24 kr
Kostnad per stuga (medlem)62 kr

Inspektion av stuglotter och stugor 14 juni 2020

Inspektion av stuglotter och stugor kommer ske den 14 juni.

Såsom tidigare meddelat kommer inspektion / tillsyn genomföras 14 juni av stuglotter och stugor enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer bl a utgå från föregående observationer och anmärkningar den 15 sept 2019 https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom

 • skräpigt och ovårdat intryck,
 • eftersatt underhåll,
 • annektering av mark utanför arrendet,
 • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
 • byggnader utan bygglov,
 • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Referens

Notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening 

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

Fakturor för årets Medlemsavgift

Fakturor för årets Medlemsavgift (inkl arrendeavgift) är nu skickade med e-post och kommer skickas som brev till de som inte har e-post.

Betalning skall ske senast 30 juni 2020 och bokfört på föreningens postgirokonto senast detta datum.

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift med 200 kr, vilken är fastställd enligt beslut på årsmöte 2020.
Vid betalning efter 31 juli kommer medlem bli uppsagd enligt gällande villkor i Medlemsavtalet.

Du får gärna betala Medlemsavgiften redan nu.

Årsmötet 2020

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 17 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Pga rådande situation med Corona, Covid-19 så styrelsen beslutat att;

 • Genomföra mötet men max 50 närvarande på ängen.
 • Uppmana till max en representant per stuga (medlem eller via fullmakt).
 • Hålla minst 2 meter avstånd. 
 • Helst inga barn närvarande. 
 • Avstå grillningen

Handlingar inför mötet finns nu att tillgå på länken nedan (kräver lösenord)
Motioner – behandlade av styrelsen med yttrande och förslag till beslut

https://stugangen.se/medlemssidor/arsmoten/2020-arsmote/

1 Stugangen – Kallelse och  dagordning årsmöte 2020
2 Stugängen – Årsmöte 2019-2020 – Röstlängd
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2019-2020
4 Stugängen – Årsredovisning 2019-2020
5 Stugängen – Budget 2020-2021
6 Stugängen – Revisionsberättelse 2019-2020

Fullmakt blankett

Motion 1 – Föreningsdemokrati – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 2 – Demokratin och styrelsen objektiv – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 3 – SMS och Mail nattetid – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 4 – Överträdelser och nytt Arrendeavtal.
Motion 5 – Sandlåda och vilda fester – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 6 – Belysning anslagstavla – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 7 – Påminnelseavgift – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 8 – Nyttjanderätt och odling – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 9 – Utökad nyttjanderätt – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 10 – Sopsortering – Styrelsens yttrande och förslag

Förlängd tid för Motioner till Årsmötet

Styrelsen beslöt under möte igår att förlänga tiden att lämna in motioner till Årsmötet till senast 25 april kl 23.59.

Om du redan lämna motion så har du möjlighet att revidera motionen eller återkalla tidigare motion och skicka en ny motion.

Motionerna kommer att behandlas under nästa styrelsemötet den 5 maj och skickas ut så snabbt som möjligt därefter. Det kommer mao bli knappt 2 veckor innan årsmötet, vilket vi ber om överseende med pga den förlängda motionstiden.

//Styrelsen

Inspektion av stuglotter och stugor 15 september 2019

Observationer och anmärkningar från den 15 sept 2019 finns sammanfattade i dokument i enlighet med §8 i medlems arrendekontrakt
Tillsyn-Inspektion 2019-09-15.pdf (skickat med e-post)
Bilder för respektive stuga finns via länkar i dokumentet.
Dokumentet finns även här https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Åtgärder att utföra.

 • Lösa föremål, skräp, bråte mm ska tas bort innan den 17 maj (städdagen)
 • Reparationer som anges i dokumentet skall ske senast 13 juni
 • Övriga observationer angivna i dokumentet kommer behandlas under årsmötet.

OBS! det kommer i år endast att finnas en container för trädgårdsavfall under städdagen, så du får själv ansvara för bortforsling av föremål av trä, metall, plast och övrigt.

Nästa inspektion

 • Vårarbete enligt medlems arrendekontrakt §6 ska vara slutfört senast lördag 13 juni 2020
 • Nästa tillsyn/inspektion kommer utföras söndag 14 juni 2020

Referens

Vänligen notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån vad Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby meddelade 2019.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

//Styrelsen