Arrendekontrakt 2023 (40666:1)

KONTRAKTSNUMMER: 40666:1FASTIGHETSBETECKNING: Grimsta 1:2STADSDEL: Hässelby-Vällingby Tidigare överenskommelsenummer: 40666Tidigare kontraktnummer avtalsförlängningen: Dnr HV2021/549 Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd i Hässelby-Vällingby, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen Stugängen, Org.nr: 802400-1508, nedan kallad föreningen, har träffats följande; ARRENDEAVTAL FÖR KOLONITRÄDGÅRD Inledning Syftet med upplåtelsen är att tillhandahålla mark att användas för koloniträdgårdsodling samt uppförandet av en mindre kolonistuga. … Fortsätt läsa Arrendekontrakt 2023 (40666:1)