Stugängen/Kanaan berörs inte av Ny elkabel

Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng

Ellevio planerar att riva den 220 kV luftledning som går mellan Beckomberga och Bredäng och ersätta den med en 400 kV mark- och sjökabel. I februari 2017 skickades ansökan om linjekoncession avseende den nya sträckan in till Energimarknadsinspektionen och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen.

Förläggning av den nya ledningen planeras till 2022. Rivning av den befintliga ledningen är planerad till 2023, efter att den nya ledningen är tagen i drift.

Läs mer här  Ny förbindelse mellan Beckomberga och Bredäng