Elanslutning

Ellevio (fd Fortum) grävde ner elkablar på Stugängen 2006 och satta upp två säkringsskåp, ett på vardera sida av ängen. Från dessa säkringsskåp finns det nergrävda ledningar framför varje stuga så att de som vill ansluta sig kan göra det på egen bekostnad.

Fram tills idag har hälften av stugorna låtit dra in el och det är upp till varje medlem att själv avgöra om man vill bekosta en anslutning, installation och arbete för egen grävning ca 10 meter.

Kostnaden som föreningsmedlemmen själv betalar är enligt Ellevios gällande prislista för anslutningsavgift lägsta tariffen, material och arbetskostnad. Elavtal tecknas av medlem med Ellevio för nätanslutningen samt med eget valt energibolag för elförbrukningen.

Läs mer på Ellevios hemsida

Reservatstillstånd krävs

Även för att gräva och förlägga kabel i mark på den egna lotten krävs reservatstillstång. Mer information och hur du ansöker hittar du här.