Årets inspektion sker den 13 juni

Inspektion/tillsyn av stuglotter och stugor kommer ske den 13 juni 2021 enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer utgå från föregående observationer och anmärkningar den 14 juni 2020

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört 2019, såsom

 • skräpigt och ovårdat intryck,
 • eftersatt underhåll,
 • annektering av mark utanför arrendet,
 • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
 • tillbyggnader utan bygglov,
 • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Anmärkningar från föregående inspektion
https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2020-06-14/


Referens

Notera att bedömning utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14. 2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening  Dokumentet återfinns under Medlemssidorna (lösenord krävs)

Inspektion av stuglotter och stugor 14 juni 2020

Inspektion av stuglotter och stugor kommer ske den 14 juni.

Såsom tidigare meddelat kommer inspektion / tillsyn genomföras 14 juni av stuglotter och stugor enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer bl a utgå från föregående observationer och anmärkningar den 15 sept 2019 https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom

 • skräpigt och ovårdat intryck,
 • eftersatt underhåll,
 • annektering av mark utanför arrendet,
 • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
 • byggnader utan bygglov,
 • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Referens

Notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening 

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

Inspektion av stuglotter och stugor 15 september 2019

Observationer och anmärkningar från den 15 sept 2019 finns sammanfattade i dokument i enlighet med §8 i medlems arrendekontrakt
Tillsyn-Inspektion 2019-09-15.pdf (skickat med e-post)
Bilder för respektive stuga finns via länkar i dokumentet.
Dokumentet finns även här https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Åtgärder att utföra.

 • Lösa föremål, skräp, bråte mm ska tas bort innan den 17 maj (städdagen)
 • Reparationer som anges i dokumentet skall ske senast 13 juni
 • Övriga observationer angivna i dokumentet kommer behandlas under årsmötet.

OBS! det kommer i år endast att finnas en container för trädgårdsavfall under städdagen, så du får själv ansvara för bortforsling av föremål av trä, metall, plast och övrigt.

Nästa inspektion

 • Vårarbete enligt medlems arrendekontrakt §6 ska vara slutfört senast lördag 13 juni 2020
 • Nästa tillsyn/inspektion kommer utföras söndag 14 juni 2020

Referens

Vänligen notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån vad Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby meddelade 2019.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

//Styrelsen