Inspektion av stuglotter och stugor 14 juni 2020

Inspektion av stuglotter och stugor kommer ske den 14 juni.

Såsom tidigare meddelat kommer inspektion / tillsyn genomföras 14 juni av stuglotter och stugor enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer bl a utgå från föregående observationer och anmärkningar den 15 sept 2019 https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom

 • skräpigt och ovårdat intryck,
 • eftersatt underhåll,
 • annektering av mark utanför arrendet,
 • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
 • byggnader utan bygglov,
 • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Referens

Notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening 

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

Inspektion av stuglotter och stugor 15 september 2019

Observationer och anmärkningar från den 15 sept 2019 finns sammanfattade i dokument i enlighet med §8 i medlems arrendekontrakt
Tillsyn-Inspektion 2019-09-15.pdf (skickat med e-post)
Bilder för respektive stuga finns via länkar i dokumentet.
Dokumentet finns även här https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Åtgärder att utföra.

 • Lösa föremål, skräp, bråte mm ska tas bort innan den 17 maj (städdagen)
 • Reparationer som anges i dokumentet skall ske senast 13 juni
 • Övriga observationer angivna i dokumentet kommer behandlas under årsmötet.

OBS! det kommer i år endast att finnas en container för trädgårdsavfall under städdagen, så du får själv ansvara för bortforsling av föremål av trä, metall, plast och övrigt.

Nästa inspektion

 • Vårarbete enligt medlems arrendekontrakt §6 ska vara slutfört senast lördag 13 juni 2020
 • Nästa tillsyn/inspektion kommer utföras söndag 14 juni 2020

Referens

Vänligen notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån vad Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby meddelade 2019.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)

//Styrelsen