Föreningen genomförde en mätning av stuglotter i juni 2021 med syfte att fördela föreningens arrende per stuglott.

Föreningens årliga arrendekostnad beräknas med indexuppräkning enligt arrendekontraktet och uppgår till ca 18.500 för verksamhetsåret 2021/2022.