Felanmälan – skador på vägen till Stugängen

Det omfattande regnandet i veckan har orsakat betydande skador på vägen från Kanaan till Stugängen. Detta är felanmält av flera medlemmar och du får gärna göra ytterligare felanmälan här

https://trafik.stockholm/tyck-till/


Till Parkingenjören,
Vägen från Kanaan till Stugängen allvarligt skadad pga skyfallet. Svårt att komma fram med bil pga djupa fåror. Se bilder på denna länk https://photos.app.goo.gl/rFW8vPrwG2BXNZLr5
När kan vägen lagas och dressas med grövre grus/singel?

Även parkeringen behöver åtgärdas med dränering, avjämning, tjockt lager grus/singel.

Ängarna skulle behöva dräneras då vattnet ännu inte runnit bort från Ängarna. Går inte att köra transporter till stugorna utan stora skador på ängen. 

Finns misstanke om att vattenledningen mellan vattenposterna på ängen har sprungit läck i samband med att den norra vattenposten frostsprängdes.

Återkoppla gärna till Stugängen – Förvaltning <forvaltning@stugangen.se> tel 08-4800 1847

Vattnet är igång igen

Efter det utdragna arbetet med att laga vattenavstängningen och den norra vattenposten som gått sönder så är detta åtgärdat sedan 29 maj och vatten finns att tillgå på Stugängen.

Vattenmätare har nu också blivit installerad vid avstängningsventilen belägen ca 200 m sydost om Stugängen.

Genomgång för handhavande kommer ske tillsammans med Fastighetskontoret och föreningens förvaltare under kommande veckor varefter instruktioner för avstämning och inkoppling upprättas i samförstånd.

Återstår att få information om avtal om vattenförbrukning och löpande debitering.

Vattenläckan åtgärdas vecka 16

Den vattenläcka som uppstått i den norra vattenposten pga påkörd ventil för vattenavstängningen 200 meter sydost om Stugängen kommer enligt uppgift från Parkförvaltningen och Fastighetskontoret att åtgärdas under vecka 16. Därefter ska vi kunna ha sommarvattnet igång.

  1. Fastighetskontoret åtgärdar avstängningsventilen och sätter även dit en vattenmätare (vecka 16)
  2. Parkförvaltningen, beställer av Fastighetskontoret åtgärdande av den läckande vattenposten och tar kostnaden för det arbetet. (vecka 16)
  3. Parkförvaltningen återkommer när arbetet är utfört och klart för genomgång.
  4. Möte med Fastighetskontoret sker därefter på Stugängen tillsammans med föreningens förvaltare/skötselansvariga för gemensam genomgång av avstängning och öppning av vattnet samt handhavande av vattenmätare som troligtvis skall plockas bort inför varje vinter i samband med avstängningen.
  5. Vi kommer därefter teckna ett abonnemang för vattenförbrukningen, vilket borde ha skett för flera år sedan.

Frågor? Kontakta skotselansvarig (a) stugangen , se

Septiktanken tömd

Septiktanken som samlar upp avloppsvatten från duschen i klubbstugan samt septetterna från utedassen tömdes i förra veckan.

Fakturan för tömningen är högre än vad den hittills har varit och därmed har kostnaden per duschning ökat.

Se nedan kalkyl för vad varje duschning kostar vid antagande om 36 liter vattenförbrukning per duschtillfälle.

Så tänk på att inte slösa med vatten och låta fler få möjlighet att duscha.

Beräkning för duschvatten
Septitank – 3 kbm3 000 liter
Uppskattad duschtid3 min
Förbrukning per dusch (uppskattning)36 liter
Antal duschningar per tömning83 st
Antal duschningar per stuga (medlem)3 st
Kostnad per tömning 3 kbm1 974 kr
Kostnad per duschning24 kr
Kostnad per stuga (medlem)62 kr