Sophämtningen upphör 30 sept

Hej

Vänligen notera att den 30 september är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlet i och med att Stockholm Vatten & Avfall (SVOA) gör uppehåll med sophämtning tom 31 mars 2023.

Förvaltningsgruppen kommer stänga sopkärlet så det inte slängs sopor under upphållet och ställa undan sopkärlet.

//Förvaltningsgruppen (FVG)

Dusch & handfat

Vattnet till handfatet är nu i drift.

Däremot har någon troligen använt duschen för att diska i. Duschmunstycket var avlägsnat, låg slängt på golvet, ändlocket var avlägsnat och syntes ej till och därmed är handduschmunstycket trasigt.

Personen som orsakat detta ombeds snarast att åtgärda detta.

Varmvattnet från VVB verkar inte heller hålla temperaturen, oklart varför?

Jag kommer inte att vara här alls på över en vecka för att hinna åtgärda detta.
Så det blir troligen till att duscha kallt och använda det fasta duschmunstycket ovan tills vidare.

Med vänlig hälsning Förvaltningsgruppen/Hannu

Dusch och sopor

Duschen är nu inkopplad för säsongen.

Handfatet var vi tvungna att stänga av då en ledning hade fryst sönder och läckte. Hade inga reservdelar men ordnar det när vi hinner köpa ventiler, proppar och slang.

De gamla gröna sopkärlen är tagna ur bruk och skall EJ användas. Ett nytt svart kärl står vid stenarna vid vår gamla parkering.

Sopor skall ligga i påsar!

OBS – Ej glas, metall, BIB, pizzakartonger, batterier eller miljöfarliga kemikalier får slängas däri!

Trevlig helg!

Förvaltningsgruppen/Hannu

Vattnet är påsläppt!

Hej Medlemmar

Idag har Förvaltningsgruppen satt på vattnet till vattenposterna på Stugängen.
Med tillhörande spolning av ledningarna enligt Svenskt Vattens hygienkrav.

Vatten till dusch och handfat öppnas först nästa vecka/helg då det finns risk för frostnätter kommande vecka.

MVH
Förvaltningsgruppen/Isac & Hannu

Start av funktioner – – säsong -22/23

Hej på Er,

Har idag satt igång/hängt fram nycklarna till dassen – – dock finns inget vatten än till kannorna att ‘spola’ runt kisskoppen… Använd Endast vänstra hålet i båda dassen än så länge.

Vattnet sätts på så fort det är frostfria nätter.

Soptunnorna är också tillgängliga MEN bara för hushållssopor  —  man får inte slänga papp, kartonger, plastsaker, batterier, glas/glasflaskor, metall  — sopsortera innan ni går ner och slänger och TA HEM sådant till egen sopstation eller grovsoprum, tack.

Skyltar om detta kommer snart sättas upp.

Tänk på att hålla snyggt nu fram till 16 maj då det sker viktigt möte med SDF ang parkeringen,- ställ inga fordon på parkeringen någon längre stund, tack, och absolut inte 15–17maj.

Väl mött till ny säsong på vår kära äng&  Glad Påsk  : )

/ hälsn Förvaltningsgruppen

Felanmälan – skador på vägen till Stugängen

Det omfattande regnandet i veckan har orsakat betydande skador på vägen från Kanaan till Stugängen. Detta är felanmält av flera medlemmar och du får gärna göra ytterligare felanmälan här

https://trafik.stockholm/tyck-till/


Till Parkingenjören,
Vägen från Kanaan till Stugängen allvarligt skadad pga skyfallet. Svårt att komma fram med bil pga djupa fåror. Se bilder på denna länk https://photos.app.goo.gl/rFW8vPrwG2BXNZLr5
När kan vägen lagas och dressas med grövre grus/singel?

Även parkeringen behöver åtgärdas med dränering, avjämning, tjockt lager grus/singel.

Ängarna skulle behöva dräneras då vattnet ännu inte runnit bort från Ängarna. Går inte att köra transporter till stugorna utan stora skador på ängen. 

Finns misstanke om att vattenledningen mellan vattenposterna på ängen har sprungit läck i samband med att den norra vattenposten frostsprängdes.

Återkoppla gärna till Stugängen – Förvaltning <forvaltning@stugangen.se> tel 08-4800 1847

Vattnet är igång igen

Efter det utdragna arbetet med att laga vattenavstängningen och den norra vattenposten som gått sönder så är detta åtgärdat sedan 29 maj och vatten finns att tillgå på Stugängen.

Vattenmätare har nu också blivit installerad vid avstängningsventilen belägen ca 200 m sydost om Stugängen.

Genomgång för handhavande kommer ske tillsammans med Fastighetskontoret och föreningens förvaltare under kommande veckor varefter instruktioner för avstämning och inkoppling upprättas i samförstånd.

Återstår att få information om avtal om vattenförbrukning och löpande debitering.

Vattenläckan åtgärdas vecka 16

Den vattenläcka som uppstått i den norra vattenposten pga påkörd ventil för vattenavstängningen 200 meter sydost om Stugängen kommer enligt uppgift från Parkförvaltningen och Fastighetskontoret att åtgärdas under vecka 16. Därefter ska vi kunna ha sommarvattnet igång.

  1. Fastighetskontoret åtgärdar avstängningsventilen och sätter även dit en vattenmätare (vecka 16)
  2. Parkförvaltningen, beställer av Fastighetskontoret åtgärdande av den läckande vattenposten och tar kostnaden för det arbetet. (vecka 16)
  3. Parkförvaltningen återkommer när arbetet är utfört och klart för genomgång.
  4. Möte med Fastighetskontoret sker därefter på Stugängen tillsammans med föreningens förvaltare/skötselansvariga för gemensam genomgång av avstängning och öppning av vattnet samt handhavande av vattenmätare som troligtvis skall plockas bort inför varje vinter i samband med avstängningen.
  5. Vi kommer därefter teckna ett abonnemang för vattenförbrukningen, vilket borde ha skett för flera år sedan.

Frågor? Kontakta skotselansvarig (a) stugangen , se