Inmätning av arrendet av Lantmäteriet, se utmärkta referenspunkter.
170406 Karta från SBK för bygglovsansökningar.png

170406 Karta från SBK för bygglovsansökningar

ortofoto-arrendegranser-stugangens-koloniomr