Dassen

Nytt lås fixat till aktuellt dass och nya nyckeln fäst på nyckelkedjan/brädan. Fixarna får justera högra dassets dörr då det blivit åverkan på den och måste lyftas lite alt slipas i nederkant då den kärvar.

Stuga 8 såld – ny medlem

Stuga 8 överläts till nya ägare den 29 juli.

Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna till Stugängen och hoppas de kommer trivas.

Vilka som är de nya ägarna framgår av den uppdaterade medlemslistan som skickats via e-post.

Skräpet vid parkeringen

Skräpet som någon slängt vid parkeringen under och efter städdagen är nu borttaget av våra Skötselansvariga så det ser snyggt och ordningsamt ut inför inspektionen av Stadsdelsförvaltningen.

Observera att du som medlem INTE får slänga skräp och bråte vid parkeringen, utan MÅSTE SJÄLV ansvara för att forsla bort det du vill slänga eller bli av med.

Arrendeavtal Stugängen, dnr HV 2020/513

Positivt förhandsbesked från Chefen för Fastighet och parkenheten på
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning


2020-06-23

Stugängens koloniträdgårdsförening,

Med anledning av att nuvarande arrendeavtal mellan Stugängens koloniförening och staden upphör utan uppsägning den 30 september 2021, informerar stadsdelsförvaltningen härmed att staden har för avsikt att fortsätta använda marken till koloniträdgårdsändamål. I enlighet med befintligt arrendeavtal har föreningen företrädesrätt, stadsdelsförvaltningen har också uppfattat att föreningen önskar fortsätta arrendera marken. 

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat samverkan med stadens berörda förvaltningar och avser att inkludera föreningen i dialog om områdets fortsatta utveckling. Uppstart till detta utvecklingsarbete genomfördes under sommaren 2019 med en ny inmätning av arrendeområdet med syfte att på plats märka ut och tydliggöra arrendegränserna. Förvaltningen har för avsikt att efter sommaren kontakta föreningen för en gemensam inspektion av koloniområdet. 

Septiktanken tömd

Septiktanken som samlar upp avloppsvatten från duschen i klubbstugan samt septetterna från utedassen tömdes i förra veckan.

Fakturan för tömningen är högre än vad den hittills har varit och därmed har kostnaden per duschning ökat.

Se nedan kalkyl för vad varje duschning kostar vid antagande om 36 liter vattenförbrukning per duschtillfälle.

Så tänk på att inte slösa med vatten och låta fler få möjlighet att duscha.

Beräkning för duschvatten
Septitank – 3 kbm3 000 liter
Uppskattad duschtid3 min
Förbrukning per dusch (uppskattning)36 liter
Antal duschningar per tömning83 st
Antal duschningar per stuga (medlem)3 st
Kostnad per tömning 3 kbm1 974 kr
Kostnad per duschning24 kr
Kostnad per stuga (medlem)62 kr

Inspektion av stuglotter och stugor 14 juni 2020

Inspektion av stuglotter och stugor kommer ske den 14 juni.

Såsom tidigare meddelat kommer inspektion / tillsyn genomföras 14 juni av stuglotter och stugor enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer bl a utgå från föregående observationer och anmärkningar den 15 sept 2019 https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom

  • skräpigt och ovårdat intryck,
  • eftersatt underhåll,
  • annektering av mark utanför arrendet,
  • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
  • byggnader utan bygglov,
  • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Referens

Notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening 

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)