Arrendeavtalet är nu klart och signerat

Hej

Arrendeavtalet är nu klart och signerat, men som ni vet är det endast på 5 år och med många villkor som styrelsen INTE ville acceptera.

Då vi inte fått det stöd och engagemang av vare sig Stockholms Koloniträdgårdar eller Koloniträdgårdsförbundet som vi hade förväntat oss för att sättas sig in i rättsläget och komma med konkreta och tydliga råd samt en strategi och taktik som situationen förtjänar för att inte bli överkörda av kommunen så visade det sig att de inte står upp för sina medlemsföreningar och hjälper oss att uppnå rimliga villkor. 

Därför tvingades styrelsen att anlita en expert inom arrenderätt, dvs Advokat Emmar Eriksson på Landahl Advokatbyrå och fick möjlighet under fredagen trots den begränsade tiden få ett klargörande av rättsläget som pekar med önskvärd tydlighet att föreningen inte alls är tvingade att skriva under avtalet nu, då föregående arrendeavtal inte blivit uppsagt korrekt och därmed förlängs med 5 år enligt Jordabalkens paragrafer. 

Dock har Pauline på SDF lyckats med sitt manipulativa sätt att skrämma upp medlemmarna bl a genom att säga att ”om föreningen inte skriver på avtalet så kommer föreningen bli avtalslös och då blir det så att de kan kräva att avflyttning och återställning av marken ska ske inom 30 dagar”.

Som ni förmodligen inser så stämmer detta inte, men problemet är att många medlemmar har blivit så skrämda av hennes uttalande och väljer utan att själva ifrågasätta eller granska hennes uttalade tro på det hon säger och tillåter sig att bli vilseledda och helt enkelt lurade.

När styrelsen därefter skulle fatta sitt beslut om undertecknande eller ej så uppstår situationen att en majoritet av styrelsen anser och är övertygade att rättsläget är till föreningens fördel så beslutade styrelsen trots detta ändå att avtalet skulle skrivas på. Detta beslut togs endast mot bakgrund av att styrelsens samlade bedömning är att vi uppfattar medlemmarnas vilja i majoritet att föreningen skall underteckna avtalet, vilket alltså har skett.

Vi bifogar även en karta med mått på ett antal ställen som vi lyckats får Sune Jonsson på Lantmäterienheten att lägga till i syfte att bättre kunna förstå var i naturen som SDF anser att nya arrendegränsen är och utefter den nya gränser kommer SDF sätta upp staketet. Den enda referens till att förstå var nya arrendegränsen kommer gå är att utgå ifrån gränser för gamla arrende och från den linjen själv mäta avståndet till nya arrendegränsen. 

Vi förväntar oss att SDF återkommer med en fullständigt måttsatt karta. När denna karta blir tillgänglig så måste vi genomföra ny mätning av respektive stuglott för att fastställa stuglotternas yta som kommer ligga till grund för den arrendeavgift som kommer bli inskriven i kommande medlemsavtal. Vi återkommer när vi fått klarhet i detta och vad arrendeavgiften blir för var och en, samt när nya medlemsavtal är klara för underskrift.

Hälsningar,

Styrelsen

p.s. grundproblemet, enligt Pauline, att den situation som föreningen nu hamnat i beror uteslutande på 4 medlemmar som inte hörsammat SDFs krav på rättelse. Dessa 4 stuglotter som avses kommer SDF troligtvis att återkomma till skriftligen enligt §5 i bilaga 3. Hur utfallet blivit om dessa överträdelser blivit åtgärdade i tid vet vi inte. Men enligt Pauline kommer staden gå hårt på dessa medlemmar nu eftersom gränserna ska markeras tydligt på området och nu ska ett staket sättas upp som ska tydliggöra den nya arrendegränsen. Är något oklart för dessa medlemmar vad som ska åtgärdas så rekommenderar vi från styrelsen att man skyndsamt tar kontakt med antingen parkförvaltningen eller Pauline så att man gör iordning det som krävs för att vi ska kunna förhandla vidare med staden om och när sådan möjlighet ges.