Arrendekontrakt perioden 1 oktober 1996 – 30 september 2021.

I arrendekontraktet mellan koloniträdgårdsföreningen och Stockholms Stad anges att föreningen skall följa av Staden godkända stadgar. Normalstadgarna har utarbetats av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) i samarbete med Staden.

En förening som antar dessa normalstadgar har därmed uppfyllt arrendekontraktets krav på godkännande. Om föreningen gör ändringar i eller kompletterar normalstadgarna måste den nya skrivningen godkännas av Staden.

Arrendekontrakt Stugängen Grimsta 1:2 – Kontrakt 40666
för perioden 1 oktober 1996 – 30 september 2021

Arrendekarta