Stugängen en oas i Grimstaskogen
Stugängen en oas i Grimstaskogen

Den lilla föreningen

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 små stugor. Vissa är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 arrenden. Dessa utgörs av enbart kolonistugor, varför det inte finns några odlingslotter i föreningens regi. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade finns även möjlighet att dra in el i stugorna. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

Om du har några frågor av något slag är du naturligtvis välkommen att höra av dig. Kommunikationsväg är naturligtvis helt valfritt, adresser och dylikt nedan och via i länk till vänster. Avslutningsvis vill vi önska mycket nöje och trevlig kolonitillvaro.

Området arrenderas av Stockholms stad.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler uppsatta, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Koloniförening
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad

Arrenderad mark

För närvarande arrenderar föreningen 3400 kvm för den mark som stugorna står runt ängen. Den genomsnittliga storleken på stuglotterna är ca 106 kvm. Den minsta är 77 kvm och den största 180 kvm.

Föreningen arrenderar även marken som klubbstugan, förråd och utedassen står på.

Ängarna arrenderas inte av föreningen men kan nyttjas för gemensamma aktiviteter.

Förbipasserande har även tillträde till ängen och så även passagen mellan stuga 19 och 20.

Stuglotter
Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 stuglotter. Vissa stugor är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längtan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 stuglotter som upplåts med arrende. Dessa utgörs av enbart kolonistugor och det finns för närvarande inte några odlingslotter i föreningens verksamhet. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade medlemmar finns sedan 2007 möjlighet att ansluta sin stuga till Ellevios elnät för vilket det då utgår anslutningsavgift och löpande abonnemangsavgift. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad i Grimsta Naturreservat.
Särskilda regler och stor aktsamhet gäller för arrendet.

32 medlemmar

Senaste nyheterna

Matavfall. VIKTIG INFORMATION!

Hej alla fantastiska medlemmar!

Nu har vi fått ytterligare ett kärl för matavfall på stugängen.

Vi valde att ha ett öppet kärl med en stor brun säck i så vi slipper tillhandahålla egna små bruna påsar.

VIKTIGT att vi alla hjälps åt att kasta rätt saker i matavfall.

TIPS: ha en egen liten hink vid stugan för matavfall  som ni kan gå och tömma i matavfallskärlet. 

Separerad Matavfallstömning är något  staden vill uppmuntra och är för tillfället en kostnadsfri tjänst. Ju bättre vi på stugängen separerar matavfall från övriga hushållssopor så finns det möjlighet att vi kan sänker kostnader för sophanteringen.

BIFOGAR BILD SOM TYDLIGT VISAR VAD SOM SKA LÄGGAS I MATAVFALL OCH INTE LÄGGAS DÄR I. ABSOLUT FÖRBJUDET ATT KASTA SOPPÅSAR OCH PLAST TEX.

vänligen

Förvaltningen 🌞

Latrintömning

Hej från förvaltningen🌞

Nu är dassen i god ordning.

Alla tunnor är bytta och det finns torv och strö över det man lämnar i tunnan 💩

Tyvärr upptäckte vi att någon medlem har tryckt ner soppåsar med oklart innehåll i latrintunnorna👎 vilket resulterar i straffavgifter vid hämtning då Stockholm vatten inte tillåter något annat än biologisk avfall i tunnorna. Hoppas vi alla kan hjälpas åt så inte detta sker igen. Jag tror inte övriga medlemmar tycker det känns motiverat med ytterligare avgiftshöjningar bara får att någon enskild medlem gör fel.

Vänligen

Björn 

Tack för idag!

Stort TACK till alla medlemmar som kom till Stugängen idag och städade och röjde! 

🙏

 Ett speciellt tack till Renata, Janne, Isak m.fl. som fixade korv och fika under trevliga former och till Björn som såg till att alla uppgifter blev gjorda.

Det kom ca 30 personer och alla jobbade hårt och hjälpte varandra. Flera hjälpte t.ex. till att flytta på en 700 kg tung bod. Imponerande insats!

Containern blev nästan helt fylld. Men det finns fortfarande lite plats kvar, så passa på att slänga eventuellt kvarvarande trädgårdsavfall imorgon.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen 🌞

Nytt slutdatum: 29 maj

Hej alla medlemmar!

SDF har förlängt tidsfristen för röjningen till måndag den 29 maj. Dvs sista dagen att utföra röjningsarbete är söndag 28 maj.

SDF har inte gett oss något nytt datum för när avfallet på ängen måste vara bortforslat, men vi tar för givet att allt avfall måste tas bort innan 29 maj.

Vi väntar också på meddelande från SDF om vilken dag de kan komma ut till Stugängen och svara på föreningens frågor om gränskäppar/pinnar och växter. Vi återkommer så snart SDF har hört av sig om det.

Glöm inte städdagen nu på lördag kl 11! Det är bara två medlemmar som har svarat att de inte kommer, så vi räknar alltså med att det kommer 30 medlemmar på lördag! 

🌞

Kom också ihåg att containern för trädgårdsavfall står uppställd nu i helgen, den 6-7 maj. Tyvärr hinner nog inte alla få svar på sina växtrelaterade frågor innan dess. De medlemmar som har kvar växter efter helgen som måste tas bort senare måste själva ordna bortforsling av dessa innan 29 maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen