Stugängen en oas i Grimstaskogen
Stugängen en oas i Grimstaskogen

Den lilla föreningen

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 små stugor. Vissa är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 arrenden. Dessa utgörs av enbart kolonistugor, varför det inte finns några odlingslotter i föreningens regi. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade finns även möjlighet att dra in el i stugorna. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

Om du har några frågor av något slag är du naturligtvis välkommen att höra av dig. Kommunikationsväg är naturligtvis helt valfritt, adresser och dylikt nedan och via i länk till vänster. Avslutningsvis vill vi önska mycket nöje och trevlig kolonitillvaro.

Området arrenderas av Stockholms stad.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler uppsatta, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Koloniförening
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad

Arrenderad mark

För närvarande arrenderar föreningen 3400 kvm för den mark som stugorna står runt ängen. Den genomsnittliga storleken på stuglotterna är ca 106 kvm. Den minsta är 77 kvm och den största 180 kvm.

Föreningen arrenderar även marken som klubbstugan, förråd och utedassen står på.

Ängarna arrenderas inte av föreningen men kan nyttjas för gemensamma aktiviteter.

Förbipasserande har även tillträde till ängen och så även passagen mellan stuga 19 och 20.

Stuglotter
Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 stuglotter. Vissa stugor är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längtan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 stuglotter som upplåts med arrende. Dessa utgörs av enbart kolonistugor och det finns för närvarande inte några odlingslotter i föreningens verksamhet. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade medlemmar finns sedan 2007 möjlighet att ansluta sin stuga till Ellevios elnät för vilket det då utgår anslutningsavgift och löpande abonnemangsavgift. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad i Grimsta Naturreservat.
Särskilda regler och stor aktsamhet gäller för arrendet.

32 medlemmar

Senaste nyheterna

Nu finns nya arredeavtalet publicerat inkl alla bilagor

Hej

Om du inte läst arrendeavtalet mellan föreningen och SDF så borde du göra det eftersom det i avtalet framgår exakt vad som gäller, vilket alla medlemmar är skyldiga att följa.

Arrendeavtalet är ännu inte godkänt av Arrendenämnden pga att SDF inte har skickat det till dem för godkännande.

Inte förrän det är gjort kan vi påbörja arbetet med att upprätta nya Medlemsavtal, vilka i sin tur också skall godkännas av SDF och Arrendenämnden eftersom de kommer att innehålla avsteg från standardversionen pga vitesklausulen.

/Styrelsen

p.s. tog 4 timmar att skapa webbsidan pga att all text, rubriker och bilder måste formateras manuellt, annars hade det blivit svårt att läsa med endast klipp-o-klistra.

Bastu och sommardusch

Hallå där i sommarvärmen 

🌞

Bastun i klubbstugan är äntligen i drift🔥

Instruktioner till bastun, ordningsregler och betalningsinstruktioner finns i klubbstugan på anslag.

Under tidigare beslut av medlemmar på årsmöte så var vi överens om att bastukostnader skall ligga på medlemmar på som brukar bastun. Därav avgift vid varje bastutillfälle. Utvärdering kommer ske efter säsongen så får vi komma överens om hur vi gör framöver och om nivån på avgiften ska justeras.

Bokningslista kommer sättas upp inom kort.

DUSCHEN

Nu fungerar uteduschen även benämnd som våran ”sommardusch🌻”.

Nu är det viktigt att vi alla som duschar på stugängen använder uteduschen framför användning av duschen i klubbstugan.

Anledningen är att vi har beräknat att varje duschtillfälle inne i klubbstugan kostar ca: 50kr. Detta pga. Att vi har en väldigt liten septiktank som tar duschvatten och som kostar väldigt mycket att tömma.

Att använda uteduschen kostar i varmvatten max 2-3kr för varje duschtillfälle.

När vi bastar får endast uteduschen användas!
För bekvämlighet har våran utedusch även varmvatten nu ✨.
Trevligt helg och hoppas ni njuter av bastubad och använder den mycket 😃
Vid frågor ring eller maila mig.
///Ordf. Björn

Motion om vatten och avlopp: begäran om ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugor. 

Utfallet av denna motion innebär att all form av vatten och avloppslösning inne i stugor kräver tillstånd av miljöförvaltningen. Se nedan motion och SKs yttrande samt SKs årsmötesbeslut.

Från SKs årsmötesprotokoll

https://usercontent.one/wp/www.sthlmkoloni.se/wp-content/uploads/2024/05/protokoll-arsmote-240421.pdf?media=1712693611

punkt 10. Behandling av motioner och förslag

Motion om vatten och avlopp: Om att begära ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugor. Inkommen från Lövsta Koloniträdgårdsförening. Årsmötet biföll styrelsens förslag att avslå motionen. (Bilaga 1.)

https://usercontent.one/wp/www.sthlmkoloni.se/wp-content/uploads/2024/05/stockholms-kolonitradgardar-arsmoteshandlingar.pdf?media=1712693611

MOTION OM VATTEN OCH AVLOPP

Till Stockholms Koloniträdgårdar
Hässelby 2024-03-21
Motion från Lövsta Koloniträdgårdsförening

Lövsta Koloniträdgårdsförening har mottgit en motion från en medlem, Rune Wiklund. Vi bifogar hans motion i detta brev. Motionen diskuterades vid föreningens årsmöte den 19 mars. Följden blev att Årsmötet stödjer med stor majoritet det förslag till ändring av avtalet som anges i motionen. Det vill säga: Vatten från kran inne och avlopp från diskbänk inne tillåts för disk och matlagning. Vattnet från avloppet ska spridas för infiltration på större yta genom grunt lagda dräneringsrör eller flyttbar slang, det vill säga inte koncentreras till stenkista.

Installation av utrustning som avfallskvarn, diskmaskin, tvättmaskin, dusch och dylikt tillåts inte.

Årsmötet stödjer styrelsens förslag att överlämna motionen till Stockholms Koloniträdgårdar för handläggning och åtgärd.

Lövsta Koloniträdgårdsförening Styrelsen

Till
Lövsta koloniträdgårdsförening
Motion till årsmötet 2024
Styrelsen får i uppdrag att kontakta alla koloniträdgårdsföreningar i Stockholm för att undersöka stödet för att begära ändring i avtalet med kommunen angående förbudet för vatten och avlopp i stugan.

Motiv

Tiderna har förändrats sen det första (?) avtalet 1986. Synen på vad som är rimlig standard ändras. Ett exempel är att stugans yta tilläts öka från 17 till 26 kvm yttermått genom beslut 1998.

Förbudet mot vatten/avlopp inne har inte förändrats. Många stugor hade vatten/avlopp indraget innan avtalet 1986 och många har troligen inte uppmärksammat texten i avtalet. Tyvärr har tydligen ett antal stugägare installerat diskmaskin/tvättmaskin/avfallskvarn/dusch inne något som kommunen uppmärksammat och lett till inspektioner och anmodan till alla stugägare att vidta åtgärder mot vatten/avlopp inne. Det betyder att inte ens vatten/avlopp inne för normal diskning tillåts. Anledningen är enligt ett svar som enskild medlem fått från kommunstyrelsen att stugan ska vara enkel.

Så vad betyder ”enkel”? Räcker det inte att ytan är begränsad till 27 kvm utvändigt, att isoleringen är tunn för att få rimlig boyta, att dusch och toalett saknas, att vatten bara finns sommartid, att man inte får bo i stugan hela året ? Blir stugan exklusiv om man kan diska inne? Är stugan fortfarande ”enkel” om den har parabolantenn, storbilds-TV, Böhmiska kris- tallkronor, handknutna Persiska mattor så länge man inte har vatten/avlopp inne?

Skatteverket anser att kolonistugan är en villa så fastighetsavgift ska betalas. ELLEVIO anser att stugan ska betala samma fasta avgift som en villa dvs för närvarande cirka 4000 kr/år.

Miljön

Kommunen godkänner enligt Anmodan 2023-03-20 att disk- och tvättvatten från diskho får spridas över odlingsbäddar och att avloppsvatten (?) i mindre mängd får spridas på växtbäd- dar för naturlig infiltration. Får tolkas som att diskvatten etc inte ska koncentreras till stenkis- tor.

Förslag till ändring av avtalet

Vatten från kran inne och avlopp från diskbänk inne tillåts för disk och matlagning. Vattnet från avloppet ska spridas för infiltration på större yta genom grunt lagda dräneringsrör eller flyttbar slang dvs inte koncentreras till stenkista.

Installation av utrustning som avfallskvarn, diskmaskin, tvättmaskin, dusch etc tillåts inte.

Hässelby 2024-02-24 Rune Wiklund Stuga 13


Stockholm Koloniträdgårdars styrelses yttrande angående motion om vatten och avlopp

Vi är medvetna om att en önskan att dra in sommarvatten ligger högt på listan hos de flesta av våra medlemmar med stugor och vi instämmer i att frågan om vad som är “enkel standard” kan diskuteras.

Enligt Miljöförvaltningen är en flyttbar slang kopplad till diskbänk utomhus redan en god- tagbar lösning. Grunt lagda dräneringsrör kan dock ej godkännas enligt gällande lagstiftning. Denna del av motionen anser vi därmed besvarad.

Enligt föreningens arrendeavtal paragraf 5 m) förbinder sig föreningen att “inte tillåta enskilda vatten- och avloppsledningar av vad slag det vara må utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall”. Det betyder att det redan idag finns en öppning för föreningen att ansöka om tillstånd för varje enskild medlem. Att få ett generellt tillstånd skulle kräva att nu- varande avtal skrivs om och det bedömer vi varken som rimligt eller önskvärt i dagsläget.

Vi vill dock informera om att sommarvatten som dras in i stugan kommer att påverka den enskilda medlemmens försäkringspremie och fastighetstaxering.

Under 2023 genomförde Miljöförvaltningen en större genomgång av Skarpnäcks koloni- trädgårdars vatten och avloppssystem. Vi tror att det skulle gagna frågan om vi först får ta del av denna genomgång och de slutsatser som dragits innan vi fattar beslut om vilka möjligheter det finns för oss att agera i den här frågan.

Frågan om vatten i stugan är viktig för många medlemsföreningar och därmed också vik- tig för hela regionen. Dock anser vi att enligt de skäl som angivits ovan finns det anledning att avvakta innan vi som region lägger upp en plan för bästa strategin framåt.

Styrelsen i SK yrkar därför avslag på motionen från Lövsta koloniträdgårdar 

Vattnet är igång

Nu är vattnet igång och även dusch.

Vill påminna om att det är städdag den 11e maj.

Förvaltningsgruppen kommer styra städdagen den 11 maj och meddela medlemmar som meddelat att de inte kan närvara om uppgifter man kan utföra vid annat tillfälle (senast 4 veckor efter) för att undvika avgift om 400kr, vilken beslutades på Årsmötet 18 april..

Vi vill även välkomna Stuga 26 till förvaltningsgruppen! Stuga 26 har tidigare varit förvaltare på Stugängen och har en god erfarenhet, kunskap och kommer förstärka förvaltningen väldigt bra.
 😃🙏

Vänligen 

Styrelsen