Stugängen en oas i Grimstaskogen
Stugängen en oas i Grimstaskogen

Den lilla föreningen

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 små stugor. Vissa är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 arrenden. Dessa utgörs av enbart kolonistugor, varför det inte finns några odlingslotter i föreningens regi. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade finns även möjlighet att dra in el i stugorna. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

Om du har några frågor av något slag är du naturligtvis välkommen att höra av dig. Kommunikationsväg är naturligtvis helt valfritt, adresser och dylikt nedan och via i länk till vänster. Avslutningsvis vill vi önska mycket nöje och trevlig kolonitillvaro.

Området arrenderas av Stockholms stad.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler uppsatta, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Koloniförening
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad
Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad

Arrenderad mark

För närvarande arrenderar föreningen 3400 kvm för den mark som stugorna står runt ängen. Den genomsnittliga storleken på stuglotterna är ca 106 kvm. Den minsta är 77 kvm och den största 180 kvm.

Föreningen arrenderar även marken som klubbstugan, förråd och utedassen står på.

Ängarna arrenderas inte av föreningen men kan nyttjas för gemensamma aktiviteter.

Förbipasserande har även tillträde till ängen och så även passagen mellan stuga 19 och 20.

Stuglotter
Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet

I Grimstaskogen, en stor grön oas mitt i den stockholmska västerorten insprängt mellan områden som Hässelby, Vällingby och Blackeberg, ligger koloniföreningen Stugängen i en glänta. Föreningen består av 32 stuglotter. Vissa stugor är röda, andra är gula, andra av purt trä. Vissa har morgonsol, andra ligger i lä. De har gemensamt att de alla besitts av längtan efter en oas i tillvaron, en trädgård att pula i, en liten stuga att fila på eller kanske en gräsplätt att sitta på. För visst är Stugängen en sådan tillflykt i storstadens myller.

Denna föreningens utpost på det mest världsomspännande nätverk av nätverk, kallat Internet, är till för dig som är nyfiken på föreningen, kolonilivet eller kanske rent av har en stuga där. Förutom att du kan informera dig om aktuella saker och ting i föreningen, så kan du företa dig en virtuell tur på ängen, fördjupa dig i historien eller länka dig vidare till någon intressant sida.

Koloniföreningen Stugängen består av sammanlagt 32 stuglotter som upplåts med arrende. Dessa utgörs av enbart kolonistugor och det finns för närvarande inte några odlingslotter i föreningens verksamhet. Under sommaren erbjuder föreningen medlemmarna vatten och sophämtning. För intresserade medlemmar finns sedan 2007 möjlighet att ansluta sin stuga till Ellevios elnät för vilket det då utgår anslutningsavgift och löpande abonnemangsavgift. Av föreningen arrangeras dessutom diverse samkväm.

För föreningens medlemmar finns ordningsregler, vilka skall beaktas av alla medlemmar.

Föreningen arrenderar mark av Stockholm Stad i Grimsta Naturreservat.
Särskilda regler och stor aktsamhet gäller för arrendet.

32 medlemmar

Senaste nyheterna

Arrendeavtalet är nu klart och signerat

Hej

Arrendeavtalet är nu klart och signerat, men som ni vet är det endast på 5 år och med många villkor som styrelsen INTE ville acceptera.

Då vi inte fått det stöd och engagemang av vare sig Stockholms Koloniträdgårdar eller Koloniträdgårdsförbundet som vi hade förväntat oss för att sättas sig in i rättsläget och komma med konkreta och tydliga råd samt en strategi och taktik som situationen förtjänar för att inte bli överkörda av kommunen så visade det sig att de inte står upp för sina medlemsföreningar och hjälper oss att uppnå rimliga villkor. 

Därför tvingades styrelsen att anlita en expert inom arrenderätt, dvs Advokat Emmar Eriksson på Landahl Advokatbyrå och fick möjlighet under fredagen trots den begränsade tiden få ett klargörande av rättsläget som pekar med önskvärd tydlighet att föreningen inte alls är tvingade att skriva under avtalet nu, då föregående arrendeavtal inte blivit uppsagt korrekt och därmed förlängs med 5 år enligt Jordabalkens paragrafer. 

Dock har Pauline på SDF lyckats med sitt manipulativa sätt att skrämma upp medlemmarna bl a genom att säga att ”om föreningen inte skriver på avtalet så kommer föreningen bli avtalslös och då blir det så att de kan kräva att avflyttning och återställning av marken ska ske inom 30 dagar”.

Som ni förmodligen inser så stämmer detta inte, men problemet är att många medlemmar har blivit så skrämda av hennes uttalande och väljer utan att själva ifrågasätta eller granska hennes uttalade tro på det hon säger och tillåter sig att bli vilseledda och helt enkelt lurade.

När styrelsen därefter skulle fatta sitt beslut om undertecknande eller ej så uppstår situationen att en majoritet av styrelsen anser och är övertygade att rättsläget är till föreningens fördel så beslutade styrelsen trots detta ändå att avtalet skulle skrivas på. Detta beslut togs endast mot bakgrund av att styrelsens samlade bedömning är att vi uppfattar medlemmarnas vilja i majoritet att föreningen skall underteckna avtalet, vilket alltså har skett.

Vi bifogar även en karta med mått på ett antal ställen som vi lyckats får Sune Jonsson på Lantmäterienheten att lägga till i syfte att bättre kunna förstå var i naturen som SDF anser att nya arrendegränsen är och utefter den nya gränser kommer SDF sätta upp staketet. Den enda referens till att förstå var nya arrendegränsen kommer gå är att utgå ifrån gränser för gamla arrende och från den linjen själv mäta avståndet till nya arrendegränsen. 

Vi förväntar oss att SDF återkommer med en fullständigt måttsatt karta. När denna karta blir tillgänglig så måste vi genomföra ny mätning av respektive stuglott för att fastställa stuglotternas yta som kommer ligga till grund för den arrendeavgift som kommer bli inskriven i kommande medlemsavtal. Vi återkommer när vi fått klarhet i detta och vad arrendeavgiften blir för var och en, samt när nya medlemsavtal är klara för underskrift.

Hälsningar,

Styrelsen

p.s. grundproblemet, enligt Pauline, att den situation som föreningen nu hamnat i beror uteslutande på 4 medlemmar som inte hörsammat SDFs krav på rättelse. Dessa 4 stuglotter som avses kommer SDF troligtvis att återkomma till skriftligen enligt §5 i bilaga 3. Hur utfallet blivit om dessa överträdelser blivit åtgärdade i tid vet vi inte. Men enligt Pauline kommer staden gå hårt på dessa medlemmar nu eftersom gränserna ska markeras tydligt på området och nu ska ett staket sättas upp som ska tydliggöra den nya arrendegränsen. Är något oklart för dessa medlemmar vad som ska åtgärdas så rekommenderar vi från styrelsen att man skyndsamt tar kontakt med antingen parkförvaltningen eller Pauline så att man gör iordning det som krävs för att vi ska kunna förhandla vidare med staden om och när sådan möjlighet ges.

Städdag Lördagen 14 oktober kl 11.00

Hej alla hjältar till  medlemmar på stugängen!

Den 14e oktober har vi årets andra städdag på stugängen.

Start kl 11.00 och efteråt grillar vi korv och umgås.

Är man medlem i föreningen räknar vi med närvaro från minst en representant per stuga.

Några av punkterna som ska fixas under dagen:

  • Stänga av vatten, tömma ledningar och tömma varmvattenberedare.
  • Städa klubbhus.
  • Städa dass.
  • Rensa gemensamt förråd på tomma dunkar, burkar och dyl.
  • Kolla tak på gemensamma byggnader.
  • Olja in möbler och trä vid vattenposter.
  • Kolla över maskinerna.
  • (*Grilla korv😎)

Väl mött/Förvaltningsgruppen