Intresselistan – november 2021

I april 2020 bytte föreningen system för anmälningar till Intresselistan och så här ser det ut just nu med antal anmälningar och hur många av dessa som är aktiva, dvs är fortsatt med på intresselistan. Några har alltså fallit ifrån och nya har tillkommit men vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.
Intresselistan ökar

Vi har skickat förfrågan till alla på Intresselistan om de vill stå kvar eller bli borttagna, eftersom intresset varierar över tid och vissa kanske skaffat sig en stuga på annat håll eller fått ändrade planer.
Några har fallit ifrån och nya har tillkommit och vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.

Antal aktiva per månad och totalt antal aktiva på Intresselistan

Antal inkomna anmälningar per månad

Så här fördelar sig anmälningarna per postadress

Intresselistan lanseras

Ändrat upplägg för intresseanmälningar

Styrelsen har beslutat och nu även infört nytt upplägg för att ta emot intresseanmälningar på ett enklare och effektivare sätt med endast liten administration.

Här hittar du sidan för Intressanmälan

Det är redan efter några dagar 25 personer på Intresselistan.

Dessa personer är alltså aktivt intresserade att köpa en stuga och bli medlem i föreningen.

För dig som medlem så kan du logga in och läsa mer här
https://stugangen.se/andrat-upplagg-for-intresseanmalningar