Stugängen har en historia från att till en början vara en tältförening som övergått till stugförening och som under 80-talet blev en koloniträdgårdsförening och medlem i FSSK.

Medlemsskap

För att få köpa en stuga krävs att man blir godkänd som medlem i föreningen. Medlemsskap kan endast beviljas om man är folkbokförd inom Stor-Stockholm, har god ekonomi, samt inte äger annan kolonilott vid ansökan om medlemsskap. Se ytterligare information under Medlemsskap.

Anmäl ditt intresse.

Om du är intresserad av att köpa en stuga och bli medlem så kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan så skickas även ett meddelande till alla medlemmar med information att höra av sig till dig om han/hon önskar sälja sin stuglott.

Får du inte svar från någon medlem så innebär det troligtvis att det för tillfället inte finns någon medlem som är intresserad av att sälja just nu. Försök i så fall igen vid ett senare tillfälle.

En person per anmälan.
Endast en person kan anmäla sig och man måste ha fyllt 18 år och vara myndig samt bo i en kommun i Storstockholm.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats att kunna sköta om sin stuga och hålla den i ett vårdat skick samt i förekommande fall intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla stuglott, stuga och närområde välvårdade. 

Ideell förening
Stugängens Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller äger.

Årlig Medlemsavgift och arrendeavgift
Medlemsavgiften inkl arrendeavgift fastställs årligen vid föreningens årsmöte i maj månad och lottarrendet är den del av arrendet som fördelas per stuglott.

Överlåtelseavgift
Vid överlåtelse till ny medlem tillkommer en överlåtelseavgift om 1.000 kr.

Folkbokföring / Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms Stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby. 

Stugorna storlek, skick och utrustning 
Området har 32 stuglotter om vardera cirka 106 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 8 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugorna är i mycket olika skick med varierande storlek och priserna kan därför variera. Vissa stugor har indragen el. Stugor utan el kan på egen bekostnad låta installera el enligt Ellevios gällande prislista för anslutningsavgift enligt lägsta tariffen, material och arbetskostnad tillkommer. Elavtal måste i förekommande fall tecknas av medlem.

Försäkring för fritidshus
Medlem är skyldig att teckna försäkring för stugan (fritidshus), främst pga det ansvarsskydd som försäkringen måste omfatta tex för att täcka skador som kan drabba tredje man.

Ordningsregler och stadgar
Innan du går på en visning ska du ha läst igenom föreningens gällande regler och villkor såsom;

Arrendekontrakt
Stadgar
Medlemsavtal
Ordningsregler och 
Föreskrifter Grimsta Naturreservat
Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av stuglott, stuga och gemensamma anläggningar och utrustning.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från
2018-05-25. Det innebär att föreningen sparar information lämnad via formuläret nedan för att kunna behandla informationen och delge den till föreningens medlemmar så de kan höra av sig till dig vid en eventuell försäljning av stuglott.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista har du lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av insamlade uppgifter.

https://www.stugangen.se/gdpr