Stugängen har en historia från att till en början vara en tältförening som övergått till stugförening och som under 80-talet blev en koloniträdgårdsförening och medlem i Koloniträdgårdsförbundet och Stockholms Koloniträdgårdar (fd FSSK).

Medlemsskap

För att få köpa en stuga krävs att man blir godkänd som medlem i föreningen. Medlemsskap kan endast beviljas om man är folkbokförd inom Stor-Stockholm, har god ekonomi, samt inte äger annan kolonilott vid ansökan om medlemsskap. Se ytterligare information under Medlemsskap.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att köpa en stuga och bli medlem så kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan så läggs du till i intresselistan.

En person per anmälan.
Endast en person kan anmäla sig och man måste ha fyllt 18 år och vara myndig samt bo i en kommun i Storstockholm.
I och med anmälan till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till hantering av dina uppgifter enligt GDPR. Se mer info längst ned på denna sida.

Arrendekontrakt, Stadgar, Medlemsavtal, Ordningsregler och Föreskrifter
Innan du fyller i och skickar in din intresseanmälan är det viktigt att du har tagit del av och förstår innebörden att gällande regler och villkor respekteras och efterlevs av samtliga medlemmar;

Arrendekontrakt
Stadgar
Medlemsavtal
Ordningsregler och 
Föreskrifter Grimsta Naturreservat

Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av stuglott, stuga och gemensamma anläggningar och utrustning.

Ideell förening
Stugängens Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller äger.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats att kunna sköta om sin stuga och hålla den i ett vårdat skick samt i förekommande fall intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla stuglott, stuga och närområde välvårdade. 

Årlig Medlemsavgift och arrendeavgift
Medlemsavgiften inkl arrendeavgift fastställs årligen vid föreningens årsmöte i maj månad och lottarrendet är den del av arrendet som fördelas per stuglott.

Överlåtelseavgift
Vid överlåtelse till ny medlem tillkommer en överlåtelseavgift med 1.000 kr som betalas av tillträdande arrendator, enligt beslut på årsmötet 2020.

Folkbokföring / Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms Stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby. 

Aktuell e-postadress och mobilnummer!
Visningserbjudanden går ut via e-post eller SMS. Det är därför viktigt att vi har era aktuella e-postadresser och mobilnummer!
Meddela oss om du byter e-postadress eller mobilnummer så du inte missar möjligheten att bli utvald och kallad till visning.

Fördelning av stugor
Intresselistan är inte en strikt kölista!
När vi fördelar stugor tar vi hänsyn till kötiden men vi strävar också efter en jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening måste medlemmarna själva klara av att utföra gemensamma arbeten och därför sätter vi värde på olika, för en koloniträdgårdsförening värdefulla, kunskaper och färdigheter.

Årlig Medlemsavgift och arrendeavgift
Medlemsavgiften inkl arrendeavgift fastställs årligen vid föreningens årsmöte i maj månad och lottarrendet är den del av arrendet som fördelas per stuglott.

Stugorna storlek, skick och utrustning 
Området har 32 stuglotter om vardera cirka 100 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 8 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugorna är i olika skick med varierande storlek och priserna varierar.
Vissa stugor har indragen el. Stugor utan el kan på egen bekostnad låta installera el enligt Ellevios gällande prislista för anslutningsavgift enligt lägsta tariffen, material och arbetskostnad tillkommer. Elavtal måste i förekommande fall tecknas av medlem.

Försäkring för fritidshus
Medlem bör teckna försäkring för stugan (fritidshus), främst pga det ansvarsskydd som en fritidshusförsäkring omfattar för att täcka skador som kan drabba tredje man, tex om en brand i den egna stugan sprider sig och grannars stugor brandskadas.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från
2018-05-25. Det innebär att föreningen sparar information lämnad via formuläret nedan för att kunna behandla informationen och delge den till föreningens medlemmar så de kan höra av sig till dig vid en eventuell försäljning av stuglott.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista har du lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av insamlade uppgifter.

Fyll i intresseanmälan här!