Relaterade hemsidor

Föreningen är medlem i Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar, vilken är en sammanslutning av alla koloniträdgårdar inom Stockholms stad. Det är en intresseförening som dessutom avtalar arrendena med kommunen åt Stugängen. En motsvarighet på nationell nivå är Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. På internationell nivå kan vi tipsa om Jardins Familiaux.

För den trädgårdsintresserade finns en hel del matnyttigt att spana in. En bra start för olika föreningar är paraplyorganisationen Fritidsodlingens Riksorganisation.

På Stockholms stads hemsida finns information om upplåtelseformen och bygglov inom lotten. Men kom ihåg att alltid föra en dialog med styrelsen vid eventuella förändringsarbeten.