Reportage om Stugängen i Tidningen Koloniträdgården

www.facebook.com/230758348662/posts/10157547783173663/

Tidningen Koloniträdgården var på reportage i dag på Stugängens koloniområde, mitt ute i naturreservatet Grimstaskogen. Stugängen liknar inte mycket annat och är en unik miljö, där det ligger mitt ute i en vacker skog. Området har en mycket intressant historia och var från början – 1940-talet – ett tältområde för bla friskportare. På fotona Fredrik Henning, Krister Holm, Hannele Korteniemi, hunden Maxi, Galina Eriksson samt far och son Domingo och Mikko Molina Torre.

Vattenläcka på ledningen till duschen.

Hej!

Vattenläcka på ledningen till duschen.

Tillfälligt avstängt, ingen dusch tills jag lagat läckan imorgon.

Vattenposterna är dock i drift.

Mats sätter upp info på klubbstugan.

Jag är på plats imorgon då fixar vi det.

Hannu

Arrendeavtal Stugängen, dnr HV 2020/513

Positivt förhandsbesked från Chefen för Fastighet och parkenheten på
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning


2020-06-23

Stugängens koloniträdgårdsförening,

Med anledning av att nuvarande arrendeavtal mellan Stugängens koloniförening och staden upphör utan uppsägning den 30 september 2021, informerar stadsdelsförvaltningen härmed att staden har för avsikt att fortsätta använda marken till koloniträdgårdsändamål. I enlighet med befintligt arrendeavtal har föreningen företrädesrätt, stadsdelsförvaltningen har också uppfattat att föreningen önskar fortsätta arrendera marken. 

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat samverkan med stadens berörda förvaltningar och avser att inkludera föreningen i dialog om områdets fortsatta utveckling. Uppstart till detta utvecklingsarbete genomfördes under sommaren 2019 med en ny inmätning av arrendeområdet med syfte att på plats märka ut och tydliggöra arrendegränserna. Förvaltningen har för avsikt att efter sommaren kontakta föreningen för en gemensam inspektion av koloniområdet. 

Vattenläcka i området

Driftsinfo.

Om det är fortsatt problem med vattnet så kan du själv kolla status här:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#!/vasterort


Uppdatering 19 juni

Läckorna är lagade, vattnet är åter påsatt!Kom ihåg att spola ett tag innan ni brukar vattnet.
Glad midsommar!
Förvalningsgruppen Stugängen


vattenläckor i Blackeberg

Det är 6 st vattenläckor i Blackeberg för tillfället som SVOA arbetar med för att återställa. Det härör till det tidigare läckaget 3 januari vid Islandstorget. Vissa ledningar kommer att bli åtgärdade ikväll/inatt. Men då det är en 800-ledning vet SVOA ännu ej prognosen för fullständig vattenåterföring.
//Hannu

Se info på hemsidan.

https://www.stockholmvattenochavfall.se

Fakturor för årets Medlemsavgift

Fakturor för årets Medlemsavgift (inkl arrendeavgift) är nu skickade med e-post och kommer skickas som brev till de som inte har e-post.

Betalning skall ske senast 30 juni 2020 och bokfört på föreningens postgirokonto senast detta datum.

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift med 200 kr, vilken är fastställd enligt beslut på årsmöte 2020.
Vid betalning efter 31 juli kommer medlem bli uppsagd enligt gällande villkor i Medlemsavtalet.

Du får gärna betala Medlemsavgiften redan nu.

Årsmötet 2020

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 17 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Pga rådande situation med Corona, Covid-19 så styrelsen beslutat att;

  • Genomföra mötet men max 50 närvarande på ängen.
  • Uppmana till max en representant per stuga (medlem eller via fullmakt).
  • Hålla minst 2 meter avstånd. 
  • Helst inga barn närvarande. 
  • Avstå grillningen

Handlingar inför mötet finns nu att tillgå på länken nedan (kräver lösenord)
Motioner – behandlade av styrelsen med yttrande och förslag till beslut

https://stugangen.se/medlemssidor/arsmoten/2020-arsmote/

1 Stugangen – Kallelse och  dagordning årsmöte 2020
2 Stugängen – Årsmöte 2019-2020 – Röstlängd
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2019-2020
4 Stugängen – Årsredovisning 2019-2020
5 Stugängen – Budget 2020-2021
6 Stugängen – Revisionsberättelse 2019-2020

Fullmakt blankett

Motion 1 – Föreningsdemokrati – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 2 – Demokratin och styrelsen objektiv – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 3 – SMS och Mail nattetid – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 4 – Överträdelser och nytt Arrendeavtal.
Motion 5 – Sandlåda och vilda fester – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 6 – Belysning anslagstavla – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 7 – Påminnelseavgift – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 8 – Nyttjanderätt och odling – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 9 – Utökad nyttjanderätt – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 10 – Sopsortering – Styrelsens yttrande och förslag

Intresselistan lanseras

Ändrat upplägg för intresseanmälningar

Styrelsen har beslutat och nu även infört nytt upplägg för att ta emot intresseanmälningar på ett enklare och effektivare sätt med endast liten administration.

Här hittar du sidan för Intressanmälan

Det är redan efter några dagar 25 personer på Intresselistan.

Dessa personer är alltså aktivt intresserade att köpa en stuga och bli medlem i föreningen.

För dig som medlem så kan du logga in och läsa mer här
https://stugangen.se/andrat-upplagg-for-intresseanmalningar