Container för brännbart avfall beställd.

image

Inför städdagen är en container beställd för brännbart avfall.

Det innebär att du får endast slänga papper, trä (ej tryckinpregnerat),  plast, metaller och textilier.

Du får INTE slänga – Elektronik, Däck, Fälg, Färg, Brandfarliga ämnen, Hushållsavfall och Ljuskällor.

Containern kommer vara uppställd från fredag eftermiddag 21 maj och tas bort måndag förmiddag 24 maj.

Intresselistan ökar

Vi har skickat förfrågan till alla på Intresselistan om de vill stå kvar eller bli borttagna, eftersom intresset varierar över tid och vissa kanske skaffat sig en stuga på annat håll eller fått ändrade planer.
Några har fallit ifrån och nya har tillkommit och vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.

Antal aktiva per månad och totalt antal aktiva på Intresselistan

Antal inkomna anmälningar per månad

Så här fördelar sig anmälningarna per postadress

Reportage om Stugängen i Tidningen Koloniträdgården

www.facebook.com/230758348662/posts/10157547783173663/

Tidningen Koloniträdgården var på reportage i dag på Stugängens koloniområde, mitt ute i naturreservatet Grimstaskogen. Stugängen liknar inte mycket annat och är en unik miljö, där det ligger mitt ute i en vacker skog. Området har en mycket intressant historia och var från början – 1940-talet – ett tältområde för bla friskportare. På fotona Fredrik Henning, Krister Holm, Hannele Korteniemi, hunden Maxi, Galina Eriksson samt far och son Domingo och Mikko Molina Torre.

Vattenläcka på ledningen till duschen.

Hej!

Vattenläcka på ledningen till duschen.

Tillfälligt avstängt, ingen dusch tills jag lagat läckan imorgon.

Vattenposterna är dock i drift.

Mats sätter upp info på klubbstugan.

Jag är på plats imorgon då fixar vi det.

Hannu

Arrendeavtal Stugängen, dnr HV 2020/513

Positivt förhandsbesked från Chefen för Fastighet och parkenheten på
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning


2020-06-23

Stugängens koloniträdgårdsförening,

Med anledning av att nuvarande arrendeavtal mellan Stugängens koloniförening och staden upphör utan uppsägning den 30 september 2021, informerar stadsdelsförvaltningen härmed att staden har för avsikt att fortsätta använda marken till koloniträdgårdsändamål. I enlighet med befintligt arrendeavtal har föreningen företrädesrätt, stadsdelsförvaltningen har också uppfattat att föreningen önskar fortsätta arrendera marken. 

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat samverkan med stadens berörda förvaltningar och avser att inkludera föreningen i dialog om områdets fortsatta utveckling. Uppstart till detta utvecklingsarbete genomfördes under sommaren 2019 med en ny inmätning av arrendeområdet med syfte att på plats märka ut och tydliggöra arrendegränserna. Förvaltningen har för avsikt att efter sommaren kontakta föreningen för en gemensam inspektion av koloniområdet. 

Vattenläcka i området

Driftsinfo.

Om det är fortsatt problem med vattnet så kan du själv kolla status här:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#!/vasterort


Uppdatering 19 juni

Läckorna är lagade, vattnet är åter påsatt!Kom ihåg att spola ett tag innan ni brukar vattnet.
Glad midsommar!
Förvalningsgruppen Stugängen


vattenläckor i Blackeberg

Det är 6 st vattenläckor i Blackeberg för tillfället som SVOA arbetar med för att återställa. Det härör till det tidigare läckaget 3 januari vid Islandstorget. Vissa ledningar kommer att bli åtgärdade ikväll/inatt. Men då det är en 800-ledning vet SVOA ännu ej prognosen för fullständig vattenåterföring.
//Hannu

Se info på hemsidan.

https://www.stockholmvattenochavfall.se