Fakturor för årets Medlemsavgift

Fakturor för årets Medlemsavgift (inkl arrendeavgift) är nu skickade med e-post och kommer skickas som brev till de som inte har e-post.

Betalning skall ske senast 30 juni 2020 och bokfört på föreningens postgirokonto senast detta datum.

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift med 200 kr, vilken är fastställd enligt beslut på årsmöte 2020.
Vid betalning efter 31 juli kommer medlem bli uppsagd enligt gällande villkor i Medlemsavtalet.

Du får gärna betala Medlemsavgiften redan nu.

Årsmötet 2020

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 17 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Pga rådande situation med Corona, Covid-19 så styrelsen beslutat att;

 • Genomföra mötet men max 50 närvarande på ängen.
 • Uppmana till max en representant per stuga (medlem eller via fullmakt).
 • Hålla minst 2 meter avstånd. 
 • Helst inga barn närvarande. 
 • Avstå grillningen

Handlingar inför mötet finns nu att tillgå på länken nedan (kräver lösenord)
Motioner – behandlade av styrelsen med yttrande och förslag till beslut

https://stugangen.se/medlemssidor/arsmoten/2020-arsmote/

1 Stugangen – Kallelse och  dagordning årsmöte 2020
2 Stugängen – Årsmöte 2019-2020 – Röstlängd
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2019-2020
4 Stugängen – Årsredovisning 2019-2020
5 Stugängen – Budget 2020-2021
6 Stugängen – Revisionsberättelse 2019-2020

Fullmakt blankett

Motion 1 – Föreningsdemokrati – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 2 – Demokratin och styrelsen objektiv – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 3 – SMS och Mail nattetid – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 4 – Överträdelser och nytt Arrendeavtal.
Motion 5 – Sandlåda och vilda fester – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 6 – Belysning anslagstavla – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 7 – Påminnelseavgift – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 8 – Nyttjanderätt och odling – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 9 – Utökad nyttjanderätt – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 10 – Sopsortering – Styrelsens yttrande och förslag

Intresselistan lanseras

Ändrat upplägg för intresseanmälningar

Styrelsen har beslutat och nu även infört nytt upplägg för att ta emot intresseanmälningar på ett enklare och effektivare sätt med endast liten administration.

Här hittar du sidan för Intressanmälan

Det är redan efter några dagar 25 personer på Intresselistan.

Dessa personer är alltså aktivt intresserade att köpa en stuga och bli medlem i föreningen.

För dig som medlem så kan du logga in och läsa mer här
https://stugangen.se/andrat-upplagg-for-intresseanmalningar

Påminnelse/uppmaning – bilar och diskning


INGA BILAR PÅ ÄNGEN !

Medlemmarna uppmanas att respektera tidigare beslut på årsmöte att INTE köra bil på ängen utom i särskilda undantagsfall, såsom;

 1. vid tunga transporter till/från stugan då den är besvärligt att bär lång sträcka. Efter av- eller pålastning skall fordonet omgående köras bort från ängen.
 2. vid övernattning och man är orolig för inbrott eller skadegörelse. Fordonet får du endast vara parkerad utanför stugan över natten och skall därefter snarast köras bort från ängen. 

Det är inte tillåtet med varaktig uppställning av fordon på ängen!


Diska INTE vid vattenposterna

Vattenposterna är till för att kunna HÄMTA det vatten man behöver för matlagning och diskning.

Det är INTE tillåtet att stå och diska vid vattenposterna.

Var och en hämtar sitt vatten med hink eller dunk och bär det till sin stuglott. Vid diskning är det endast tillåtet att använda biologiskt nedbrytbara disk- och rengöringsmedel pga gällande föreskrifter för Grimsta Naturreservat. Diskvattnet kan därefter spridas fördelat på olika platser och inte hällas ut på samma ställa ideligen.
Var rädd om miljön så du inte skadar naturen.


Respektera Ordningsreglerna

I övrigt så uppmanas medlemmarna att respektera och följa de Ordningsregler som vi har beslutat om.

Nya www.stugangen.se

Vi har nu flyttat hemsidan från http://stugangen.wordpress.com  till https://www.stugangen.se

Den tidigare var gratis men hade en hel del reklam som var störande, samt att det inte gick att lägga till vissa funktioner. Nu slipper vi detta och kan dessutom utveckla den vidare och bli än mer funktionell för vårt behov.

Besök den ny siten på www.stugangen.se, som nu också fungerar utmärkt att läsa i mobilen (på liten skärm).

När du nu kommer besöka den nya siten så passa på och läs igenom igen våra viktigaste dokument som gäller ALLA medlemmar. Dessa finns nu som lättlästa sidor direkt på siten.

 1. Stadgar
 2. Medlemsavtal
 3. Ordningsregler
 4. Föreskrifter Grimsta

Många andra sidor är uppdaterade med förtydliganden, bl a regler för Bygglov och Reservatstillstånd.

Sidan för intresseanmälan att Köpa Stuga är uppdaterad och utökad samt med ett nytt formulär att fylla i för den intresserade.

Sidan om Styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda har också utökats och kompletterats med information om vilka uppgifter som var och en ansvarar för. Notera särskild de områden som inom kort kommer att fördelas mellan ledamöterna så alla medlemmar vet vem de sa vända sig till i olika frågor.

Som sagt, besök nya hemsidan och bekanta dig med den, även från mobilen.

Hör av dig om du upptäcker något som inte ser bra ut, är fel eller behöver förtydligas.

p.s. det har tagit många, många timmar att skapa den nya websiten/hemsidan, så nu blir det time-out/semester.

image.png

Stugängens Koloniförening

Ny grästrimmer

Äntligen har vi nu en grästrimmer i föreningen igen att låna av medlemmarna för att kunna fortsätta hålla fint runt stugorna.

Finns att låna. Hör av dig till Thommie om du behöver hjälp med att använda den.

GLÖM INTE att göra rent den efter användning och fylla på bensin!

OBS! endast 2-taktsbensin, dvs akrylatbensin. Finns i en grön dunk i förrådet!

Information Stockholms koloniträdgårdar SK (fd FSSK) årsmöte 23 maj 2019

Stugängens koloniförening är medlem i Föreningen Storstockholms koloniträdgårdar (FSSK). Föreningen byter nu namn till Stockholms koloniträdgårdar (SK) enligt beslut på årsmötet.

Stockholms koloniträdgårdar (SK) är den organisation som bl.a. sköter arrendeförhandlingen med Stockholms stad, men också miljödiplomering, kunskapsutbyte med mera.

Möjligheten finns för alla anslutna koloniföreningar, inklusive Stugängen, att nominera personer att väljas in till SKs styrelse och kommittéer till nästa årsmöte. Nominering ska ha inkommit till SK senast 15 april 2020.

Läs med på www.fssk.se