Bastu och sommardusch

Hallå där i sommarvärmen 

🌞

Bastun i klubbstugan är äntligen i drift🔥

Instruktioner till bastun, ordningsregler och betalningsinstruktioner finns i klubbstugan på anslag.

Under tidigare beslut av medlemmar på årsmöte så var vi överens om att bastukostnader skall ligga på medlemmar på som brukar bastun. Därav avgift vid varje bastutillfälle. Utvärdering kommer ske efter säsongen så får vi komma överens om hur vi gör framöver och om nivån på avgiften ska justeras.

Bokningslista kommer sättas upp inom kort.

DUSCHEN

Nu fungerar uteduschen även benämnd som våran ”sommardusch🌻”.

Nu är det viktigt att vi alla som duschar på stugängen använder uteduschen framför användning av duschen i klubbstugan.

Anledningen är att vi har beräknat att varje duschtillfälle inne i klubbstugan kostar ca: 50kr. Detta pga. Att vi har en väldigt liten septiktank som tar duschvatten och som kostar väldigt mycket att tömma.

Att använda uteduschen kostar i varmvatten max 2-3kr för varje duschtillfälle.

När vi bastar får endast uteduschen användas!
För bekvämlighet har våran utedusch även varmvatten nu ✨.
Trevligt helg och hoppas ni njuter av bastubad och använder den mycket 😃
Vid frågor ring eller maila mig.
///Ordf. Björn

Ängen och VVB

Förvaltningsgruppen kommer meddela när biltrafik på ängen kommer upphöra, dvs gråsuggorna ställs upp vid infarten till ängen.
Varmvattenberedaren kommer tömmas och stängas samt sommarvattnet kommer att stängas av.
Förvaltningsgruppen återkommer och meddelar när detta sker och har skett.

Nytt tak på förrådet och tätning av klubbstugan

Under vecka 30 genomfördes arbete med byte av taket på förrådet och tätning av klubbstugan, vilket var akut och nödvändigt att bli utfört snarast för att undvika ytterligare skador.

Förrådet

Taket på förrådet läckte och råsponten var rutten på flera ställen. Därför lades ny råspont och på det underlagspapp och ytterpapp, fotplåtar för avrinning. Nya vindskivor och på dem sattes vindskiveplåtar som inte funnits tidigare. Dessutom monterades hängrännor och stuprör att förhindra att vatten rinner ner på närliggande dasstak och vidare till väggen på förrådet.

På närliggande dasstak har även en avrinningskanal satts upp på dasstaket för att leda bort vatten så det inte rinner ner på förrådsväggen.

Klubbstugan

När klubbstugan byggdes så slarvade byggaren att inte täta mellan väggarna på långsidorna och taket och därför varit öppet för fåglar, ekorrar och andra djur att ta sig in under taket.

Tätning av takfoten har nu utförts.

Passagen mellan stuga 19 och 20

Enligt arrendekontraktet och den karta som visar var arrendegränserna går så skall det finnas en passage mellan stuga 19 och stuga 20. Marken som denna passage utgör arrenderas inte av föreningen och har ej något brukaravtal för att underhålla passagen. Därför är det Stockholm Stad och Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby som har skötsel och underhållsansvaret för marken som utgör passagen.

Föreningen har såsom föreskrivs hållit tillträde till passagen möjlig, men pga bristande underhåll och skötsel av staden så har passagen vuxit igen och är numera svår att passera igenom. Föreningen har påkallat uppmärksamhet åt staden att hålla passagen öppen, men hittills har ingen åtgärd utförts av staden.

Detta har medfört att allmänheten som passerar genom området oftast går bakom stugan 19 utefter långsidan, vilket medför att de går över lotten för stuga 19 och inte är acceptabelt. Vissa besökare har även iakttagits gå mellan stuga 18 och 19, vilket också medför att de beträder lottägarnas mark.

Den röda rektangeln markerar var passagen är belägen
Se även hela arrendekartan https://stugangen.se/foreningen/regler/arrendekontrakt/arrendekartor/

Så här såg den 2019 efter att Lantmäteriet gjort en ny mätning plats och satt ut käppar som visar var passagen börjar och slutar.

Angående parkering – så här ser det ut just nu.

Vi pratade på styrelsemötet i onsdags om att det kanske blir svårt för transportfordon (sophämtning, latrintömning, slamsugning etc) att vända fordonen vid Stugängen nu när stoppstenar är utplacerade på båda sidor av parkeringen. Så här ser det ut där nu:

Avståndet mellan stenraderna är mellan 6-7 meter. Så det går definitivt inte att vända en lastbil där. Det går inte ens att parkera en rad med bilar. Men det får plats tre fickparkerade bilar på ena sidan.
Men det är fortfarande öppet så att man kan köra in med en bil på ”lilla ängen” bakom stugorna 1-5. Fast de kanske täpper till det hålet senare. Vem vet. Finns dock ingen plats för container där längre. 

Byte till sopkärl (istället för sopsäckar)

Vi pratade också på styrelsemötet om att eventuellt byta sopkärl till ett enda stort kärl på hjul, för att minska kostnaderna för sophämtningen, och diskuterade lämplig placering av ett sådant kärl. Vi funderade på om det går att rulla ett sådant kärl hela vägen från där soptunnorna står nu eller om stigen dit är ojämn och liten. Vi kollade det idag och det ser ut som att det skulle kunna gå att dra en kärl på hjul där. Vi tog också ett par fotot på hur stigen ser ut:

Men det finns bättre ställen att placera kärlet om vi vill ha det närmare vägen.

Intresselistan – november 2021

I april 2020 bytte föreningen system för anmälningar till Intresselistan och så här ser det ut just nu med antal anmälningar och hur många av dessa som är aktiva, dvs är fortsatt med på intresselistan. Några har alltså fallit ifrån och nya har tillkommit men vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.
Stängning inför vintern

Hej allihop!

Imorgon Söndag 31/10 är det dags att stänga av sommarvattnet,låsa igen dassen,soptunnor,ta in vattenslangar samt stänga vägen upp på ängen med betongsuggorna inför vintern och vi uppmanar alla att tömma sina stugor på allt av värde och städa upp på lotterna så det ser fräscht ut,krukor,trädgårdsmöbler och annat🙂

Vi tackar för denna säsong och på återseende nästa säsong🍁

Med varma hösthälsningar från 

förvaltningsgruppen på Stugängen🙂

PS. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor eller om ni upptäcker skadegörelse,inbrott mm.