Grimstaskogens naturreseravat

Skogarna kring koloniföreningen Stugängens domäner är stora och oexploaterade. Grimstaskogen är därför i juridisk mening ett naturreservat. Naturen är ett kulturarv, väl värt att bevara för kommande generationer, men naturligtvis också väl värt att bevara för befintliga stockholmare, som en plats för rekreation, strövtåg eller avslappning. Naturreservatet bildades 2004.

I norr ligger precis utanför området Hässelby slott, ett slott med stort kulturhistoriskt värde. Den franske arkitekten Simon de la Vallée ritade Hässelby slott och dennes plan satts i verket under 1600-talet. Slottet ägs idag av Stockholms stad och huserar i dag bland annat konferensanläggningar.

I väster ligger Maltesholmsbadet och i söder ligger Kanaanbadet. Det sjönära läget är något som präglar området i stort. Strandskogen är en form av lövskog som domineras av exempelvis pil och klibbal.

Bort mot Råcksta ligger ett träsk uppkallad efter området självt. Naturen är rik också här. På vintern plogas en skridskobana upp för den hurtige. Sjön genererar energi till kvarnen i området i vattnets väg mot Mälaren.

I övrigt anväds området till orientering, jogging, strand- eller skogspromenader, varvsverksamhet, segling eller bär- och svampplockning.

Lite länktips

Området förtjänare vidare fördjupande läsning. Stockholms stad har en utmärkt karta och områdesbeskrivning att tillgå. Besök också gärna Hässelby Slotts hemsida. Om Simon de la Vallée läser du om med fördel på Wikipedia. Stockholm vatten har närmare information om Råcksta träsk.