Kort om föreningens ekonomi.

Årskostnaden för arrendet om 3400 kvm är ca 17.000 kr/år, dvs 5 kr/kvm/år.
Arrendet föredelar sig på föreningens medlemmar med ca 106 kvm och 531 kr/år per medlem.

Utöver kostnaden för arrendet tillkommer kostnader för drift av verksamheten tex medlemsavgifter i Koloniträdgårsförbundet (ca 11.200 kr/år) och FSSK (ca 1.600 kr/år), samt kostnader för sophämtning (ca 4.000 kr/år) , latrintömning (ca 4.000 kr/år), sommarvatten, och övrigt löpande underhåll, osv.

Totala årliga verksamhetskostnaden uppgår till ca 80.000 kr/år dvs ca 2.500 kr/medlem (inkl avskrivningar).

Kom ihåg att detta gäller endast Stuglotter och inte Odlingslotter.
Stugängen arrenderar inte mark för odling.