Klippning av ängarna

Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby återtog ansvaret för klippning av ängarna 2019 och kommer så även klippa ängarna framgent.

Parkingenjören har meddelat att de under 2020 kommer klippa 2 ggr innan midsommar och därefter var 3e vecka.