Ängen och VVB

Förvaltningsgruppen kommer meddela när biltrafik på ängen kommer upphöra, dvs gråsuggorna ställs upp vid infarten till ängen.
Varmvattenberedaren kommer tömmas och stängas samt sommarvattnet kommer att stängas av.
Förvaltningsgruppen återkommer och meddelar när detta sker och har skett.

Sophämtningen upphör 30 sept

Hej

Vänligen notera att den 30 september är sista dagen att slänga hushållssopor i sopkärlet i och med att Stockholm Vatten & Avfall (SVOA) gör uppehåll med sophämtning tom 31 mars 2023.

Förvaltningsgruppen kommer stänga sopkärlet så det inte slängs sopor under upphållet och ställa undan sopkärlet.

//Förvaltningsgruppen (FVG)

Fika på ängen och uppföljning av inspektionen – söndag 4/9 kl 13-15

Vid inspektionsuppföljningen i söndags deltog representanter från stuga 8, 10, 11, 13, 15, 22, 32. 

Vi kunde med glädje konstatera att samtliga nya anmärkningar som noterades i juni hade blivit åtgärdade! Stort tack till alla berörda! 

De åtgärdade anmärkningarna har nu strukits ur inspektionsprotokollet. Kvar är nu endast tidigare ej åtgärdade anmärkningar, se det bifogade inspektionsprotokollet.

Några nyheter i protokollet:

  • Deltagarna vid uppföljningen beslutade att det från och med nu ska noteras i inspektionsprotokollet vilka anmärkningar som avvaktar ett beslut om utökning av arrendet. En avvaktande anmärkning behöver inte åtgärdas innan föreningens nya arrendeavtal har tecknats. Om det nya arrendeavtalet utökas så att det inrymmer mark som tidigare tagits i anspråk utanför arrendet, för t.ex. uteplatser, planteringar och buskar, kommer den avvaktande anmärkningen att tas bort.
  • Anmärkningar som däremot strider mot byggnadsregler och som inte kan anses vara preskriberade kvarstår dock som anmärkningar tills dess att bygglov har sökts och beviljats. 
  • Avvikelser, äldre än tio år, från byggnadsregler noteras i protokollet som en anteckning istället för anmärkning eftersom de kan anses vara preskriberade.
  • Vid uppföljningen diskuterades även om plank mellan stuglotter ska anses utgöra en anmärkning eller ej. Enligt gällande bygglovsregler kräver plank högre än 1,10 m beviljat bygglov från SBK. Närvarande deltagare ansåg dock att högre plank bör vara tillåtet mellan stuglotterna om grannarna är överens om dess höjd och utförande (max 1,80 m) eftersom många stuglotter är mycket smala. Smalaste lotten är endast 7,70 m. Styrelsen föreslår därför att dessa är avvaktande anmärkningar tills nytt arrendeavtal ingåtts och vi har fått tillfälle att diskutera detta med SDF/SBK.

Efter inspektionsuppföljningen fikade vi tillsammans på ängen. Vädrets makter var med oss den här gången och solen sken på oss hela eftermiddagen. Niklas i stuga 10 vann tipsrundan med imponerande nio rätt av tio! 

Hjärtligt välkomna till nästa års inspektion och uppföljning!

//Styrelsen

Nytt tak på förrådet och tätning av klubbstugan

Under vecka 30 genomfördes arbete med byte av taket på förrådet och tätning av klubbstugan, vilket var akut och nödvändigt att bli utfört snarast för att undvika ytterligare skador.

Förrådet

Taket på förrådet läckte och råsponten var rutten på flera ställen. Därför lades ny råspont och på det underlagspapp och ytterpapp, fotplåtar för avrinning. Nya vindskivor och på dem sattes vindskiveplåtar som inte funnits tidigare. Dessutom monterades hängrännor och stuprör att förhindra att vatten rinner ner på närliggande dasstak och vidare till väggen på förrådet.

På närliggande dasstak har även en avrinningskanal satts upp på dasstaket för att leda bort vatten så det inte rinner ner på förrådsväggen.

Klubbstugan

När klubbstugan byggdes så slarvade byggaren att inte täta mellan väggarna på långsidorna och taket och därför varit öppet för fåglar, ekorrar och andra djur att ta sig in under taket.

Tätning av takfoten har nu utförts.