Så samlar du extra mycket löv i skottkärran!

Du behöver:

  • Kompostnät 
  • Skottkärra
  • Fyra klämmor 

Gör så här:

1. Använd klämmorna och sätt fast klämmorna i respektive hörn på kompostnätet, ovanpå skottkärran.

Mycket mer löv får plats i skottkärran

2. Nu kan du börja lasta på löv ovanifrån – och får plats med mycket mer löv än tidigare! Smart, va?