Nu finns nya arredeavtalet publicerat inkl alla bilagor

Hej

Om du inte läst arrendeavtalet mellan föreningen och SDF så borde du göra det eftersom det i avtalet framgår exakt vad som gäller, vilket alla medlemmar är skyldiga att följa.

Arrendeavtalet är ännu inte godkänt av Arrendenämnden pga att SDF inte har skickat det till dem för godkännande.

Inte förrän det är gjort kan vi påbörja arbetet med att upprätta nya Medlemsavtal, vilka i sin tur också skall godkännas av SDF och Arrendenämnden eftersom de kommer att innehålla avsteg från standardversionen pga vitesklausulen.

/Styrelsen

p.s. tog 4 timmar att skapa webbsidan pga att all text, rubriker och bilder måste formateras manuellt, annars hade det blivit svårt att läsa med endast klipp-o-klistra.

Bastu och sommardusch

Hallå där i sommarvärmen 

🌞

Bastun i klubbstugan är äntligen i drift🔥

Instruktioner till bastun, ordningsregler och betalningsinstruktioner finns i klubbstugan på anslag.

Under tidigare beslut av medlemmar på årsmöte så var vi överens om att bastukostnader skall ligga på medlemmar på som brukar bastun. Därav avgift vid varje bastutillfälle. Utvärdering kommer ske efter säsongen så får vi komma överens om hur vi gör framöver och om nivån på avgiften ska justeras.

Bokningslista kommer sättas upp inom kort.

DUSCHEN

Nu fungerar uteduschen även benämnd som våran ”sommardusch🌻”.

Nu är det viktigt att vi alla som duschar på stugängen använder uteduschen framför användning av duschen i klubbstugan.

Anledningen är att vi har beräknat att varje duschtillfälle inne i klubbstugan kostar ca: 50kr. Detta pga. Att vi har en väldigt liten septiktank som tar duschvatten och som kostar väldigt mycket att tömma.

Att använda uteduschen kostar i varmvatten max 2-3kr för varje duschtillfälle.

När vi bastar får endast uteduschen användas!
För bekvämlighet har våran utedusch även varmvatten nu ✨.
Trevligt helg och hoppas ni njuter av bastubad och använder den mycket 😃
Vid frågor ring eller maila mig.
///Ordf. Björn

Arrendeavtalet är nu klart och signerat

Hej

Arrendeavtalet är nu klart och signerat, men som ni vet är det endast på 5 år och med många villkor som styrelsen INTE ville acceptera.

Då vi inte fått det stöd och engagemang av vare sig Stockholms Koloniträdgårdar eller Koloniträdgårdsförbundet som vi hade förväntat oss för att sättas sig in i rättsläget och komma med konkreta och tydliga råd samt en strategi och taktik som situationen förtjänar för att inte bli överkörda av kommunen så visade det sig att de inte står upp för sina medlemsföreningar och hjälper oss att uppnå rimliga villkor. 

Därför tvingades styrelsen att anlita en expert inom arrenderätt, dvs Advokat Emmar Eriksson på Landahl Advokatbyrå och fick möjlighet under fredagen trots den begränsade tiden få ett klargörande av rättsläget som pekar med önskvärd tydlighet att föreningen inte alls är tvingade att skriva under avtalet nu, då föregående arrendeavtal inte blivit uppsagt korrekt och därmed förlängs med 5 år enligt Jordabalkens paragrafer. 

Dock har Pauline på SDF lyckats med sitt manipulativa sätt att skrämma upp medlemmarna bl a genom att säga att ”om föreningen inte skriver på avtalet så kommer föreningen bli avtalslös och då blir det så att de kan kräva att avflyttning och återställning av marken ska ske inom 30 dagar”.

Som ni förmodligen inser så stämmer detta inte, men problemet är att många medlemmar har blivit så skrämda av hennes uttalande och väljer utan att själva ifrågasätta eller granska hennes uttalade tro på det hon säger och tillåter sig att bli vilseledda och helt enkelt lurade.

När styrelsen därefter skulle fatta sitt beslut om undertecknande eller ej så uppstår situationen att en majoritet av styrelsen anser och är övertygade att rättsläget är till föreningens fördel så beslutade styrelsen trots detta ändå att avtalet skulle skrivas på. Detta beslut togs endast mot bakgrund av att styrelsens samlade bedömning är att vi uppfattar medlemmarnas vilja i majoritet att föreningen skall underteckna avtalet, vilket alltså har skett.

Vi bifogar även en karta med mått på ett antal ställen som vi lyckats får Sune Jonsson på Lantmäterienheten att lägga till i syfte att bättre kunna förstå var i naturen som SDF anser att nya arrendegränsen är och utefter den nya gränser kommer SDF sätta upp staketet. Den enda referens till att förstå var nya arrendegränsen kommer gå är att utgå ifrån gränser för gamla arrende och från den linjen själv mäta avståndet till nya arrendegränsen. 

Vi förväntar oss att SDF återkommer med en fullständigt måttsatt karta. När denna karta blir tillgänglig så måste vi genomföra ny mätning av respektive stuglott för att fastställa stuglotternas yta som kommer ligga till grund för den arrendeavgift som kommer bli inskriven i kommande medlemsavtal. Vi återkommer när vi fått klarhet i detta och vad arrendeavgiften blir för var och en, samt när nya medlemsavtal är klara för underskrift.

Hälsningar,

Styrelsen

p.s. grundproblemet, enligt Pauline, att den situation som föreningen nu hamnat i beror uteslutande på 4 medlemmar som inte hörsammat SDFs krav på rättelse. Dessa 4 stuglotter som avses kommer SDF troligtvis att återkomma till skriftligen enligt §5 i bilaga 3. Hur utfallet blivit om dessa överträdelser blivit åtgärdade i tid vet vi inte. Men enligt Pauline kommer staden gå hårt på dessa medlemmar nu eftersom gränserna ska markeras tydligt på området och nu ska ett staket sättas upp som ska tydliggöra den nya arrendegränsen. Är något oklart för dessa medlemmar vad som ska åtgärdas så rekommenderar vi från styrelsen att man skyndsamt tar kontakt med antingen parkförvaltningen eller Pauline så att man gör iordning det som krävs för att vi ska kunna förhandla vidare med staden om och när sådan möjlighet ges.

Matavfall. VIKTIG INFORMATION!

Hej alla fantastiska medlemmar!

Nu har vi fått ytterligare ett kärl för matavfall på stugängen.

Vi valde att ha ett öppet kärl med en stor brun säck i så vi slipper tillhandahålla egna små bruna påsar.

VIKTIGT att vi alla hjälps åt att kasta rätt saker i matavfall.

TIPS: ha en egen liten hink vid stugan för matavfall  som ni kan gå och tömma i matavfallskärlet. 

Separerad Matavfallstömning är något  staden vill uppmuntra och är för tillfället en kostnadsfri tjänst. Ju bättre vi på stugängen separerar matavfall från övriga hushållssopor så finns det möjlighet att vi kan sänker kostnader för sophanteringen.

BIFOGAR BILD SOM TYDLIGT VISAR VAD SOM SKA LÄGGAS I MATAVFALL OCH INTE LÄGGAS DÄR I. ABSOLUT FÖRBJUDET ATT KASTA SOPPÅSAR OCH PLAST TEX.

vänligen

Förvaltningen 🌞