Matavfall. VIKTIG INFORMATION!

Hej alla fantastiska medlemmar!

Nu har vi fått ytterligare ett kärl för matavfall på stugängen.

Vi valde att ha ett öppet kärl med en stor brun säck i så vi slipper tillhandahålla egna små bruna påsar.

VIKTIGT att vi alla hjälps åt att kasta rätt saker i matavfall.

TIPS: ha en egen liten hink vid stugan för matavfall  som ni kan gå och tömma i matavfallskärlet. 

Separerad Matavfallstömning är något  staden vill uppmuntra och är för tillfället en kostnadsfri tjänst. Ju bättre vi på stugängen separerar matavfall från övriga hushållssopor så finns det möjlighet att vi kan sänker kostnader för sophanteringen.

BIFOGAR BILD SOM TYDLIGT VISAR VAD SOM SKA LÄGGAS I MATAVFALL OCH INTE LÄGGAS DÄR I. ABSOLUT FÖRBJUDET ATT KASTA SOPPÅSAR OCH PLAST TEX.

vänligen

Förvaltningen 🌞

Latrintömning

Hej från förvaltningen🌞

Nu är dassen i god ordning.

Alla tunnor är bytta och det finns torv och strö över det man lämnar i tunnan 💩

Tyvärr upptäckte vi att någon medlem har tryckt ner soppåsar med oklart innehåll i latrintunnorna👎 vilket resulterar i straffavgifter vid hämtning då Stockholm vatten inte tillåter något annat än biologisk avfall i tunnorna. Hoppas vi alla kan hjälpas åt så inte detta sker igen. Jag tror inte övriga medlemmar tycker det känns motiverat med ytterligare avgiftshöjningar bara får att någon enskild medlem gör fel.

Vänligen

Björn 

Tack för idag!

Stort TACK till alla medlemmar som kom till Stugängen idag och städade och röjde! 

🙏

 Ett speciellt tack till Renata, Janne, Isak m.fl. som fixade korv och fika under trevliga former och till Björn som såg till att alla uppgifter blev gjorda.

Det kom ca 30 personer och alla jobbade hårt och hjälpte varandra. Flera hjälpte t.ex. till att flytta på en 700 kg tung bod. Imponerande insats!

Containern blev nästan helt fylld. Men det finns fortfarande lite plats kvar, så passa på att slänga eventuellt kvarvarande trädgårdsavfall imorgon.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen 🌞

Nytt slutdatum: 29 maj

Hej alla medlemmar!

SDF har förlängt tidsfristen för röjningen till måndag den 29 maj. Dvs sista dagen att utföra röjningsarbete är söndag 28 maj.

SDF har inte gett oss något nytt datum för när avfallet på ängen måste vara bortforslat, men vi tar för givet att allt avfall måste tas bort innan 29 maj.

Vi väntar också på meddelande från SDF om vilken dag de kan komma ut till Stugängen och svara på föreningens frågor om gränskäppar/pinnar och växter. Vi återkommer så snart SDF har hört av sig om det.

Glöm inte städdagen nu på lördag kl 11! Det är bara två medlemmar som har svarat att de inte kommer, så vi räknar alltså med att det kommer 30 medlemmar på lördag! 

🌞

Kom också ihåg att containern för trädgårdsavfall står uppställd nu i helgen, den 6-7 maj. Tyvärr hinner nog inte alla få svar på sina växtrelaterade frågor innan dess. De medlemmar som har kvar växter efter helgen som måste tas bort senare måste själva ordna bortforsling av dessa innan 29 maj.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vattnet är igång

Förvaltningsgruppen har idag den 16 april satt igång vatten och dusch på stugängen.

2 av 4 dass går att bruka innan tömning av det andra två är gjort.

Tyvärr är vattenslangen på södra vattenposten ur funktion och vi behöver åtgärda en trasig koppling. Återkommer när det är åtgärdat.

Vi vill påminna alla medlemmar att snart ska röjningen vara klar utanför röjningsgräns och att det är avgörande för fortsatta förhandlingar med staden om förlängning av ARRENDET som vi alla vill ha.

Vill även trycka på att användning av dusch ska vara restriktiv för våran gemensamma ekonomi skull. Snabba duschar och absolut inga andra aktiviteter så som diskning eller tvätt av andra saker!!!!

När ni som medlemmar uppmärksammar fulla dass eller något annat som behöver åtgärdas. Kontakta då oss på forvaltning@stugangen.se

Vi önskar alla en fortsatt trevlig söndag 😃

Vänligen

FVG

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

VATTEN OCH AVLOPP INOM KOLONIFÖRENINGARNA

Miljöförvaltningen i Stockholms stad kontrollerar att enskilda avloppsanordningar inom koloniområden har giltiga tillstånd och har anmälts. Inspektioner har skett och kan ske på olika koloniområden i Stockholms stad.

Kostnaden för kontrollerna debiteras på den koloniförening, som inspekteras. Den är 1300 kronor/timme 2023. Det innefattar både fysiska besök och arbete kring dessa.

Kolonistugägare som har otillåtna avloppsanordningar får själva betala alla kostnader för att återställa till godkända krav. Eventuella viten betalas också av kolonisten.

Det här gäller:

Inga enskilda avlopps- eller vattenledningar är tillåtna på lotter inom koloniområdena utan att kommunen lämnat tillstånd i varje särskilt fall.

Utifrån Miljöförvaltningens tidigare inspektionsprotokoll är det tillåtet att små mängder av BDT-vatten kan tömmas utan rening på växtlighet inom den egna kolonilotten.

BDT-vatten (gråvatten) betyder Bad-, Disk- och Tvättvatten. Det är samlingsnamn för allt avloppsvatten förutom från toalett.

Detta är godtagbart:
1. Diskbänk utan fast avlopp till mark.
2. En slang som kan förflyttas och sprida små mängde BDT-vatten över en större yta med växter.
3. Att tömma små mängder BDT-vatten med diskbalja eller hink i växtbäddar på den egna lotten.

Alla andra lösningar kräver att en ansökan skickas först till den egna koloniföreningens styrelse. Om föreningen godkänner, kan man gå vidare och göra en ansökan hos miljöförvaltningen i staden. Det är föreningen som har arrendet med staden och därför måste godkänna alla ansökningar.

För information om vilka regler som gäller för enskilda avlopp inom Stockholms stad, kan du läsa mer på stadens hemsida:

https://boende.stockholm/vatten-avlopp/enskilda-avlopp/

Utsläpp av avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet.

Stockholms stad är en tätbefolkad kommun med hårt belastade sjöar och vattendrag. Dåligt renat avlopp riskerar att förorena sjöar, vattendrag och grundvatten. Om bakterier når grundvattnet eller badplatser riskerar de också att göra människor och djur sjuka. Hanteringen av avloppsvatten får inte heller ge upphov till dålig lukt.

För att värna om våra vatten, en god miljö och människors hälsa är det viktigt att enskilda avlopp har bra reningsförmåga.

Passagen mellan stuga 19 och 20

Enligt arrendekontraktet och den karta som visar var arrendegränserna går så skall det finnas en passage mellan stuga 19 och stuga 20. Marken som denna passage utgör arrenderas inte av föreningen och har ej något brukaravtal för att underhålla passagen. Därför är det Stockholm Stad och Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby som har skötsel och underhållsansvaret för marken som utgör passagen.

Föreningen har såsom föreskrivs hållit tillträde till passagen möjlig, men pga bristande underhåll och skötsel av staden så har passagen vuxit igen och är numera svår att passera igenom. Föreningen har påkallat uppmärksamhet åt staden att hålla passagen öppen, men hittills har ingen åtgärd utförts av staden.

Detta har medfört att allmänheten som passerar genom området oftast går bakom stugan 19 utefter långsidan, vilket medför att de går över lotten för stuga 19 och inte är acceptabelt. Vissa besökare har även iakttagits gå mellan stuga 18 och 19, vilket också medför att de beträder lottägarnas mark.

Den röda rektangeln markerar var passagen är belägen
Se även hela arrendekartan https://stugangen.se/foreningen/regler/arrendekontrakt/arrendekartor/

Så här såg den 2019 efter att Lantmäteriet gjort en ny mätning plats och satt ut käppar som visar var passagen börjar och slutar.

Start av funktioner – – säsong -22/23

Hej på Er,

Har idag satt igång/hängt fram nycklarna till dassen – – dock finns inget vatten än till kannorna att ’spola’ runt kisskoppen… Använd Endast vänstra hålet i båda dassen än så länge.

Vattnet sätts på så fort det är frostfria nätter.

Soptunnorna är också tillgängliga MEN bara för hushållssopor  —  man får inte slänga papp, kartonger, plastsaker, batterier, glas/glasflaskor, metall  — sopsortera innan ni går ner och slänger och TA HEM sådant till egen sopstation eller grovsoprum, tack.

Skyltar om detta kommer snart sättas upp.

Tänk på att hålla snyggt nu fram till 16 maj då det sker viktigt möte med SDF ang parkeringen,- ställ inga fordon på parkeringen någon längre stund, tack, och absolut inte 15–17maj.

Väl mött till ny säsong på vår kära äng&  Glad Påsk  : )

/ hälsn Förvaltningsgruppen

Gräsklippningen på Stugängen funkar inte

Hej Kommunen,


Medlemmarna klagar på att gräsklippningen inte funkar på Stugängen efter att Stadsdelsförvaltningen tog över ansvaret för klippningen.

Det är viktigt att gräset hålls kort så fästingarna inte trivs. Medlemmarna känner olust att behöva gå genom det höga gräset till sina stugor.

Vi har efterfrågat ett schema för klippningen så det kan sättas upp på anslagstavlan och på hemsidan så medlemmarna vet vilka veckor som klippningen kommer ske. Vi vill också att det framgår vem som är entreprenör och skall utföra klippningen samt kontaktinformation så det finns möjlighet att felrapportera om klippning uteblir angivna veckor.

MvhStyrelsen och Förvaltningsgruppen


p.s. Föreningen har en liten motorgräsklippare och några medlemmar som har tröttnat på det höga gräset har försökt klippa en del av ängen.