Nu finns nya arredeavtalet publicerat inkl alla bilagor

Hej

Om du inte läst arrendeavtalet mellan föreningen och SDF så borde du göra det eftersom det i avtalet framgår exakt vad som gäller, vilket alla medlemmar är skyldiga att följa.

Arrendeavtalet är ännu inte godkänt av Arrendenämnden pga att SDF inte har skickat det till dem för godkännande.

Inte förrän det är gjort kan vi påbörja arbetet med att upprätta nya Medlemsavtal, vilka i sin tur också skall godkännas av SDF och Arrendenämnden eftersom de kommer att innehålla avsteg från standardversionen pga vitesklausulen.

/Styrelsen

p.s. tog 4 timmar att skapa webbsidan pga att all text, rubriker och bilder måste formateras manuellt, annars hade det blivit svårt att läsa med endast klipp-o-klistra.