Intresselistan – november 2021

I april 2020 bytte föreningen system för anmälningar till Intresselistan och så här ser det ut just nu med antal anmälningar och hur många av dessa som är aktiva, dvs är fortsatt med på intresselistan. Några har alltså fallit ifrån och nya har tillkommit men vi ser en fortsatt positiv trend att antalet aktiva på Intresselistan ökar.