Intresselistan lanseras

Ändrat upplägg för intresseanmälningar

Styrelsen har beslutat och nu även infört nytt upplägg för att ta emot intresseanmälningar på ett enklare och effektivare sätt med endast liten administration.

Här hittar du sidan för Intressanmälan

Det är redan efter några dagar 25 personer på Intresselistan.

Dessa personer är alltså aktivt intresserade att köpa en stuga och bli medlem i föreningen.

För dig som medlem så kan du logga in och läsa mer här
https://stugangen.se/andrat-upplagg-for-intresseanmalningar