Årets inspektion sker den 13 juni

Inspektion/tillsyn av stuglotter och stugor kommer ske den 13 juni 2021 enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer utgå från föregående observationer och anmärkningar den 14 juni 2020

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört 2019, såsom

  • skräpigt och ovårdat intryck,
  • eftersatt underhåll,
  • annektering av mark utanför arrendet,
  • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
  • tillbyggnader utan bygglov,
  • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Anmärkningar från föregående inspektion
https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2020-06-14/


Referens

Notera att bedömning utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14. 2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening  Dokumentet återfinns under Medlemssidorna (lösenord krävs)