Tillsyn / Inspektion 2020-06-14

Närvarande från styrelsen:

Hannu Taivassalo, ledamot
Björn Berg, ledamot
Krister Holm, ledamot 
Mats Nygårds, suppleant

Utvändig inspektion genomfördes söndag 14/6 kl 12.00 – 15.00

Gruppen från styrelsen som genomförde inspektionen utgick från föregående inspektions anteckningar från september 2019 och dokumentera med nya bilder.

Det som tydligt kom fram under inspektionen och i samtal med de närvarande medlemmarna var att det finns ett generellt behov att utöka den arrenderade ytan. Främst för att kunna odla, men också för att rymma stugor med tillhörande byggnationer.

Till anteckningarna från förra inspektionen lades noteringar till som markeras med rött. Punkter som är åtgärdade är överstrukna och står med versaler (ÅTGÄRDAT). Om punkten inte är struken, gäller den fortfarande.

Vi vill passa på att tacka er som åtgärdat de brister och överträdelser som Stadsdelsförvaltningen (SDF) hade synpunkter på. Samt rikta ett speciellt tack till de medlemmar som var närvarande.

Finns lite kvar att göra inför SDF’s kommande inspektion efter sommaren. En påminnelse att ta med sig är att det ej är tillåtet att leda ut avlopp på arrendet eller däromkring. Det skall uppsamlas och spridas ute i naturen samt att endast miljövänliga medel får användas.

Gå gärna in på hemsidan om det finns frågor kring regelverk och stadgar. 

//Styrelsen


Stuga 1 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Del av stuga (en liten del av vägg mot vägen) utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet. 
Anteckningar
 • I övrigt inga anmärkningar.
 • Beslut: ingen åtgärd krävs av medlem
Bilder

Stuga 2

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Lättbetongblock kvarlämnat – skall avlägsnas (uppställt i ordning)
Åtgärdat
 • Ovårdad stol med mossa/alger skall avlägsnas eller vårdas (ÅTGÄRDAT)
 • Matta slängd eller blåst iväg under hammock – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 3

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Mossa på skärmtak skall tas bort (lite mossa kvar)
 • Allmänt bristande underhåll av stuga – måste vårdas bättre 
Anteckningar
Bilder

Stuga 4

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Tillbyggnad + veranda utan bygglov – skall ansöka om bygglov i efterhand
 • Trasigt verandatak – måste lagas (oförändrat)
Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Del av stuga utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet
Åtgärdat
 • Ser allmänt skräpigt ut med flertal saker uppställda utefter stugan (ÅTGÄRDAT)
 • Ger ett ovårdat intryck (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 5

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Badkar nedsänkt på terrass mot ängen – skall avlägsnas (arbete pågår)
Åtgärdat
 • Otillåtet vatten och avlopp anlagt på lotten – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 6 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Del av stuga utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
 • Bod (en del) utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Åtgärdat
 • Kylskåp och spis står på verandan – ger ett ovårdat intryck – bör avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 7

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Frågetecken kring avlopp och inkommande vatten bakom hink. Medlem ska tillfrågas för att klara ut saken.
 • Lillstuga utan bygglov
 • Växthus utan bygglov
Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Odlingar utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
 • Lillstuga utanför arrendet
 • Växthus utanför arrendet
Åtgärdat
 • Ger ett allmänt skräpigt intryck på verandan och runt stugan (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 8

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Stuga delvis utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Åtgärdat
 • Ser allmänt ovårdat ut (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 9 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Lekstuga och dass utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Åtgärdat
 • Delvis skräpigt (ÅTGÄRDAT)
 • Trasigt fönster ligger löst utanför stugan – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 10

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Ser allmänt skräpigt och ovårdat ut (delvis åtgärdat)
 • Ej godkänt diskavlopp utomhus. Det är ej tillåtet att leda ut avlopp på arrendet eller däromkring. Det skall uppsamlas och spridas ute i naturen, endast miljövänliga medel får användas.
Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Del av stuga utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet
Åtgärdat
 • Staket hänger snett (ÅTGÄRDAT)
 • Spalje inte uppstagat (ÅTGÄRDAT)
 • Diverse byggmaterial utspritt på lotten och utanför lotten (ÅTGÄRDAT)
 • Växthus ser ovårdat ut och med trasigt tak (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 11

Anmärkning – skall åtgärdas
Åtgärdat
 • Staket delvis utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (ÅTGÄRDAT)
 • Stenplattor utanför arrendet, skall flyttas innanför arrendet (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • Dränering för takavvattning ej i bruk från tidigare stuga. Ska ev tas bort vid nybyggnation.
 • gammal stuga riven – ny stuga kommer uppföras efter att nytt arrendeavtal har ingåtts med Stockholm Stad.
 • gammal veranda står kvar där möbler och inredning förvaras tills ny stuga kan uppföras. 
Bilder

Stuga 12 (Medlem närvarande)

Åtgärdat
 • skräpigt, ovårdad – skräp och bråte skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
 • stugan kräver underhåll (ÅTGÄRDAT, mögeltvätt)
 • betydande mossa på tak – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 13

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • främre delen av stugan utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet
Anteckningar
 • ser i allmänhet prydligt ut – inga anmärkningar
Bilder

Stuga 14 (Medlem närvarande)

Åtgärdat
 • allmänt skräpigt och ovårdat (ÅTGÄRDAT)
 • Trasig moped till vänster om entren – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
 • Trasig liggande cykel utmed långsidan – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
 • bildäck på verandan – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
 • kartonger på verandan – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
Bilder

Stuga 15 

Anmärkning – skall åtgärdas
 • bod utanför arrendet för vilken det inte finns bygglov – uppmanas att ansöka om bygglov i efterhand samt flytta den innanför arrendet om bygglov beviljas. (Håller på att söka bygglov)
Åtgärdat
 • allmänt skräpigt och ovårdat på baksidan (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • Mats Nygårds som var med i inspektionsgruppen var ej närvarande vid inspektion av hans stuga för att undvika jäv
Bilder

Stuga 16 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Bod på baksidan utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (oförändrat)
Åtgärdat
 • Växthus utan bygglov och utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (ÅTGÄRDAT)
 • allmänt skräpigt och ovårdat (ÅTGÄRDAT)
 • Stugan i dåligt skick – underhåll krävs (plan att bygga nytt efter förlängt arrende)
Bilder

Stuga 17

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Veranda, staket, uteplats, dass samt förråd utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (bygglov bod saknas)
 • Otillåtet diskavlopp samma som stuga 10
Anteckningar
 • I övrig ger det ett välvårdat intryck
 • för att undvika jäv tilläts inte Henrik Seppälä att yttra sig.
Bilder

Stuga 18

Åtgärdat
 • Uteplats utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (ÅTGÄRDAT)
 • Skräpigt tak – skall åtgärdas (ÅTGÄRDAT)
 • Del av utskjutande tak trasigt – skall åtgärdas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • Ger ett välvårdat intryck
Bilder

Stuga 19

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Byggnation avstannat, fönster beställt, inget åtgärdat
 • Ser allmänt skräpigt ut runt stugan
 • Blå plast uppsatt över fönster och suttit där under lång tid
 • Mycket byggmaterial och annan bråte på baksidan och runt stugan
 • Vattentunnor skall användas eller avlägsnas
Bilder

Stuga 20

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Finns ett avlopp inifrån som går ut från stugan, skall avlägsnas
Anteckningar
 • Rivning av stuga planerad
 • Bygglov sökt
 • I övrigt inga anmärkningar
Bilder

Stuga 21

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Veranda/pergola utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Anteckningar
 • allmänt prydligt intryck, ser välvårdat ut 
 • Hannu Taivassalo som var med i inspektionsgruppen var ej närvarande vid inspektion av hans stuga för att undvika jäv
Bilder

Stuga 22

Anmärkning – skall åtgärdas
 • För högt staket (max är 1.10m)
Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Uteplats utanför arrendet samt liten del av stugan
Åtgärdat
 • byggmaterial i en hög – ser ovårdat ut och skall tas om hand eller avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • allmänt prydligt intryck, ser välvårdat ut
Bilder

Stuga 23 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Uteplats och lekstuga utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Anteckningar
 • Ser välvårdat ut – inga anmärkningar om skötsel
Bilder

Stuga 24 

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Uteplats utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet 
Anteckningar
 • allmänt prydligt intryck, ser välvårdat ut – inga anmärkningar på skötsel
 • Björn Berg som var med i inspektionsgruppen var ej närvarande vid inspektion av hans stuga för att undvika jäv
Bilder

Stuga 25

Anmärkning – skall åtgärdas
 • bråte utefter stugan – ser ovårdat ut – skall avlägsnas (ej åtgärdat)
 • buskar och häckar ska klippas och skötas bättre så det ger ett vårdat intryck 
 • Moped parkerad bakom hus – brandrisk måste avlägsnas
 • Vattentank 1 m3 liter måste avlägsnas och även otillåten dragning av avlopp och eventuellt vatten
Anteckningar
Bilder

Stuga 26 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Tillbyggnad och dass utan bygglov, anlagda gångar, uteplats, terrassdäck utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet
 • Plank högre än 1,10 m – uppfört utan bygglov – skall avlägsnas eller sänkas till 1,10m 
Åtgärdat
 • Otillåten vattentank utanför arrendet – vattentank skall avlägsnas från lotten då det finns vatten att hämta från vattenposterna. (ÅTGÄRDAT. Flyttad innanför tomtgräns och omgjord till att samla in regnvatten)
Anteckningar
Bilder

Stuga 27 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Tillbyggnad och dass utan bygglov, anlagda gångar, uteplats, terrassdäck utanför arrendet i förhållande till markeringar utsatt av Lantmäteriet (oförändrat)
 • Kapade grenar på gran utan reservatstillstånd.
Åtgärdat
 • Plank högre än 1,10 m – uppfört utan bygglov –  skall avlägsnas eller sänkas till 1,10 m (delvis högt mot stuga 26) (ÅTGÄRDAT)
 • Otillåten vattentank utanför arrendet – vattentank skall avlägsnas från lotten då det finns vatten att hämta från vattenposterna (ÅTGÄRDAT, flyttad innanför)
Anteckningar
Bilder

Stuga 28

Anmärkning – skall åtgärdas
 • större mängd mossa och kvistar på tak – skall avlägsnas 
 • ser allmänt ovårdat ut
 • stugan har bristande underhåll – måste skötas om bättre
Anteckningar
Bilder

Stuga 29 

Åtgärdat
 • mossa på tak – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • ser allmänt bra ut i övrigt
 • Krister Holm som var med i inspektionsgruppen var ej närvarande vid inspektion av hans stuga för att undvika jäv
Bilder

Stuga 30 (Medlem närvarande)

Åtgärdat
 • mossa på taket – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • Ser allmänt bra ut
Bilder

Stuga 31

Anmärkning – skall åtgärdas
 • Orensade hängrännor där det börja växa träd – skall rensas 
Anteckningar
 • Ser allmänt bra ut
Bilder

Stuga 32 (Medlem närvarande)

Anmärkning – skall eventuellt åtgärdas efter beslut av SDF
 • Del av pergola utanför
Åtgärdat
 • rester av staket står kvar – skall avlägsnas (ÅTGÄRDAT)
Anteckningar
 • Ser allmänt vårdat ut
Bilder