Inspektion av stuglotter och stugor 14 juni 2020

Inspektion av stuglotter och stugor kommer ske den 14 juni.

Såsom tidigare meddelat kommer inspektion / tillsyn genomföras 14 juni av stuglotter och stugor enligt Medlemavtalet §6 och §8.

Läs om Tillsyn/Inspektion: https://stugangen.se/foreningen/regler/tillsyn

Inspektionen kommer bl a utgå från föregående observationer och anmärkningar den 15 sept 2019 https://stugangen.se/medlemssidor/tillsyn-inspektion-2019-09-15/ (OBS! lösenordsskyddad sida)

Bedömningen utgår i första hand ifrån de anmärkningar som SDF framfört vid möte 2019, såsom

  • skräpigt och ovårdat intryck,
  • eftersatt underhåll,
  • annektering av mark utanför arrendet,
  • olovliga installationer av vatten och avloppsanordningar,
  • byggnader utan bygglov,
  • främmande och opassande objekt som, tex stora vattentankar, badkar/jacuzzi.

Referens

Notera att nämnda anmärkningar utgår ifrån det Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby låtit meddela 2019-05-14.

2019-05-14 Minnesanteckningar SDF möte Stugängens koloniförening 

(dokumentet återfinns under Medlemssidorna lösenord krävs)