Påminnelse om gällande regler angående hundar på Stugängen och i Grimsta Naturreservat.

På förekommen anledning påminner Styrelsen om de regler som gäller på Stugängen och i Grimsta Naturreservat. Vänligen ta noggrant del av dessa regler igen och lägg dem på minnet.

Ordningsregler – Stugängen

Allmänna ordningsföreskrifter för Koloniföreningen Stugängen

Antagna vid Stugängens Årsmöte 2012-05-13, kompletterade 2013.

https://stugangen.wordpress.com/regler/ordningsregler/ 

punkt 7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

 

punkt 16. Medlem som bryter mot dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

 

Föreskrifter Grimsta naturreservat

Läs mer: https://stugangen.wordpress.com/regler/grimsta-naturreservat/

Ladda ner Stockholm Stads föreskrifter:  http://www.stockholm.se/PageFiles/315591/Dokument/Grimsta-foreskrifter.pdf

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

punkt 4. – medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej inom hundrastområde eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde.

 

//Styrelsen