Fröruset – 11 februari kl 14-17

Utskick via Koloniträdgårdsförbundet.

Den 11 februari kl 14-17 är det dags för Fröruset – ett tillfälle att byta fröer, prata odling, få odlingstips och lyssna på miniföredrag. Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N. Fröruset arrangeras av kolonistnätverket Peppar och Pumpa.

På Fröruset kommer jag att vara på plats och berätta om Stockholm Urban Garden Show som Koloniträdgårdsförbundet arrangerar den 8-9 sept. i Drakenbergsparken (Tantolunden) på söder.
Vi ordnar Stockholm Urban Garden Show för att vi vill lyfta fram allt positivt som koloniträdgårdar och odlingslotter bidrar med i staden och samhället. Eftersom konkurrensen om utrymme i städer ökar och gröna områden hotas, vill vi med utställningen skapa ett tillfälle för debatt och diskussion om framtidens odlingar och deras plats i staden. Med visningsträdgårdar på 4-40 kvm kan deltagare visa varför odlingar (som kolonilotter) är viktiga i framtidens städer. Kanske er förening eller några
kolonister hos vill framföra er åsikt med en visningsträdgård eller engagera er på annat sätt i utställningen?
Välkomna då till Fröruset för att få veta mer om Stockholm Urban Garden Show – ett evenemang som berör alla kolonister!
Bifogat finns Frörusets affisch och en kort info om Stockholm Urban Garden Show. Sprid gärna den här informationen.
Välkomna till Fröruset!

180201 inbjudan Affisch fröruset2018