Årsmöte 2018 – kallelse

Välkomna!

Kl 11.00 – Dagen inleds med gemensam städning av området och byggnader
Kl 12.00 – Gemensam grillning på ängen.
Kl 12.30 – Årsmötet på ängen börjar. Vi hoppas på sol och värme.
Mer information  https://stugangen.wordpress.com/aktuellt/
Om du inte kan närvara på årsmötet kan du utse en annan medlem som ombud genom att utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt till den medlem som du vill ska företräda dig. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Fullmakt blankett

Handlingar inför årsmöte 2018

Kallelse och handlingar hittar du här