Information till medlemmar 2019

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Städdag 19 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.

Grillning 19 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.

Årsmöte – Söndagen den 19 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast 4 veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 maj.

Container – uppställd 18-19 maj.

En container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 17 maj. Den är i första hand avsedd för föreningens trädgårdsavfall under städdagen.
I mån av plats erbjuds medlemmar att slänga eget skräp efter genomfört årsmöte.
Borttagning sker på måndag förmiddag 28 maj.

Medlemsavgift

Årets avgift för säsongen 2019/2020 kommer att beslutas vid årsmötet.
Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3

Utedassen och septitanken

Latrintunnorna är tömda inför säsongen och så även septitanken, vilken tömdes i höstas.

Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in från 1 april och sophämtningen startas senast 1 maj.
Avstängning sker 1 oktober.

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.

qrcode.51140506

Lägg till i din kalender genom att skanna QR koden med din mobil. Öppna kameran och sikta in koden.

//Styrelsen