Stuglotten ska städas upp före den 1 december.

Enligt Punkt 8 Ordningsreglerna skall alla stuglotter städas upp inför vintern senast 1 dec.

Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december.