Information till medlemmar 2020

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Städdag 17 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp parkeringsplats, ängen, sandlådor mm.


Grillning 17 maj – efter avslutat städning kl 12.00 till 12.30

Föreningens medlemmar inbjuds till gemensam grillning efter avslutat städning.


Årsmöte – Söndagen den 17 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 18 april, dvs fyra veckor innan årsmötet.


Container – uppställd 15-17 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 15 maj. 

Den är avsedd för endast trädgårdsavfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 18 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 26 vilka är ansvariga för Städdagen. 


Medlemsavgift 2020

Årets avgift för säsongen 2020/2021 kommer att beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3


Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.


Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in från 3 april samt varmvattenberedaren kopplas in under påskhelg. Sophämtningen startas senast 1 maj. 

Avstängning sker 1 oktober.


Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar.


//Styrelsen