Årsmötet 2020

Årsmötet sker som tidigare meddelat söndagen den 17 maj kl 12.30 vid flaggstången på ängen.

Pga rådande situation med Corona, Covid-19 så styrelsen beslutat att;

  • Genomföra mötet men max 50 närvarande på ängen.
  • Uppmana till max en representant per stuga (medlem eller via fullmakt).
  • Hålla minst 2 meter avstånd. 
  • Helst inga barn närvarande. 
  • Avstå grillningen

Handlingar inför mötet finns nu att tillgå på länken nedan (kräver lösenord)
Motioner – behandlade av styrelsen med yttrande och förslag till beslut

https://stugangen.se/medlemssidor/arsmoten/2020-arsmote/

1 Stugangen – Kallelse och  dagordning årsmöte 2020
2 Stugängen – Årsmöte 2019-2020 – Röstlängd
3 Stugängen – Verksamhetsberättelse 2019-2020
4 Stugängen – Årsredovisning 2019-2020
5 Stugängen – Budget 2020-2021
6 Stugängen – Revisionsberättelse 2019-2020

Fullmakt blankett

Motion 1 – Föreningsdemokrati – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 2 – Demokratin och styrelsen objektiv – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 3 – SMS och Mail nattetid – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 4 – Överträdelser och nytt Arrendeavtal.
Motion 5 – Sandlåda och vilda fester – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 6 – Belysning anslagstavla – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 7 – Påminnelseavgift – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 8 – Nyttjanderätt och odling – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 9 – Utökad nyttjanderätt – Styrelsens yttrande och förslag
Motion 10 – Sopsortering – Styrelsens yttrande och förslag