Fakturor för årets Medlemsavgift

Fakturor för årets Medlemsavgift (inkl arrendeavgift) är nu skickade med e-post och kommer skickas som brev till de som inte har e-post.

Betalning skall ske senast 30 juni 2020 och bokfört på föreningens postgirokonto senast detta datum.

Vid sen betalning påförs en påminnelseavgift med 200 kr, vilken är fastställd enligt beslut på årsmöte 2020.
Vid betalning efter 31 juli kommer medlem bli uppsagd enligt gällande villkor i Medlemsavtalet.

Du får gärna betala Medlemsavgiften redan nu.