Vattenläcka i området

Driftsinfo.

Om det är fortsatt problem med vattnet så kan du själv kolla status här:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/vatten-och-avlopp—storningar/#!/vasterort


Uppdatering 19 juni

Läckorna är lagade, vattnet är åter påsatt!Kom ihåg att spola ett tag innan ni brukar vattnet.
Glad midsommar!
Förvalningsgruppen Stugängen


vattenläckor i Blackeberg

Det är 6 st vattenläckor i Blackeberg för tillfället som SVOA arbetar med för att återställa. Det härör till det tidigare läckaget 3 januari vid Islandstorget. Vissa ledningar kommer att bli åtgärdade ikväll/inatt. Men då det är en 800-ledning vet SVOA ännu ej prognosen för fullständig vattenåterföring.
//Hannu

Se info på hemsidan.

https://www.stockholmvattenochavfall.se