Kolonistugor, fastighetsavgift och skatter.

Koloniträdgårdsförbundet bevakar utvecklingen för eventuellt införande av fastighetsavgift.

Läs vad de kommit fram till som finns att läsa på deras site.

Ni kan läsa mer här om hur Skatteverket resonerar kring fastighetsavgiften och vad den maximala avgiften kan bli. >>

https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/09/Fastighetsavgiften-2020-1.pdf