Enkät inför nytt arrende

Glöm inte att svara på enkäten som skickats ut till alla medlemmar med e-post och brev till de som inte har e-post.

Svara så snart du har möjlighet så vi kan börja sammanställa svaren inför kommande möten med Stadsdelsförvaltningen.