Information till medlemmar 2021

Information till medlemmar 2021

Väl mött till en ny säsong på Stugängen.

Med reservation för ändringar pga pandemin.

Städdag 23 maj – med start kl 11.00

Styrelsen inbjuder alla medlemmar till en städdag då vi gemensamt hjälps åt att snygga upp området vid klubbhuset, dassen, förrådet, parkeringsplats, ängen, sandlådor mm. Städgeneraler är Stuga 17 och 22 som upprättar lista på åtgärder samt fördelar uppgifter. 

Grillning – inställd pga pandemin

Årsmöte – Söndagen den 23 maj, kl 12.30 vid flaggstången.

Kallelse till årsmöte skickas ut per e-post och till övriga med vanlig post, senast sex (6) veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 25 april, dvs fyra (4) veckor innan årsmötet.

Container – uppställd 21-23 maj.

En (1) container ställs upp på parkeringen från fredag eftermiddag 21 maj. 

Den är avsedd för endast brännbart avfall under städdagen. 

Övrigt skräp såsom trasiga möbler och annat bråte ansvarar varje medlem att själv transportera till någon Återvinningsanläggning, tex Bromma eller Lövsta.

Borttagning av container sker på måndag förmiddag 24 maj.

Frågor? kontakta Stuga 17 eller 22 vilka är ansvariga för Städdagen. 

Medlemsavgift

Medlemsavgift och arrendeavgift för säsongen 2021/2022 beslutas vid årsmötet.

Faktura skickas efter årsmötet med e-post. Betalning sker till plusgiro 38 44 45-3

Utedassen och septitanken

Latrintunnorna och septiktanken är tömda inför säsongen.

Vatten och sophämtning

Vattnet kopplas in efter att vattenläckan är åtgärdad. I bästa fall 27 april.
Vattnet stängs av 30 september.

Sophämtningen startas 1 april och upphör 30 september. 

Betongsuggorna vid infarten

Dessa beräknas ta bort när ängen är farbar och medger tillfälliga transporter på ängen utan att den skadas.

//Styrelsen