Fika på ängen och uppföljning av inspektionen – söndag 4/9 kl 13-15

Vid inspektionsuppföljningen i söndags deltog representanter från stuga 8, 10, 11, 13, 15, 22, 32. 

Vi kunde med glädje konstatera att samtliga nya anmärkningar som noterades i juni hade blivit åtgärdade! Stort tack till alla berörda! 

De åtgärdade anmärkningarna har nu strukits ur inspektionsprotokollet. Kvar är nu endast tidigare ej åtgärdade anmärkningar, se det bifogade inspektionsprotokollet.

Några nyheter i protokollet:

  • Deltagarna vid uppföljningen beslutade att det från och med nu ska noteras i inspektionsprotokollet vilka anmärkningar som avvaktar ett beslut om utökning av arrendet. En avvaktande anmärkning behöver inte åtgärdas innan föreningens nya arrendeavtal har tecknats. Om det nya arrendeavtalet utökas så att det inrymmer mark som tidigare tagits i anspråk utanför arrendet, för t.ex. uteplatser, planteringar och buskar, kommer den avvaktande anmärkningen att tas bort.
  • Anmärkningar som däremot strider mot byggnadsregler och som inte kan anses vara preskriberade kvarstår dock som anmärkningar tills dess att bygglov har sökts och beviljats. 
  • Avvikelser, äldre än tio år, från byggnadsregler noteras i protokollet som en anteckning istället för anmärkning eftersom de kan anses vara preskriberade.
  • Vid uppföljningen diskuterades även om plank mellan stuglotter ska anses utgöra en anmärkning eller ej. Enligt gällande bygglovsregler kräver plank högre än 1,10 m beviljat bygglov från SBK. Närvarande deltagare ansåg dock att högre plank bör vara tillåtet mellan stuglotterna om grannarna är överens om dess höjd och utförande (max 1,80 m) eftersom många stuglotter är mycket smala. Smalaste lotten är endast 7,70 m. Styrelsen föreslår därför att dessa är avvaktande anmärkningar tills nytt arrendeavtal ingåtts och vi har fått tillfälle att diskutera detta med SDF/SBK.

Efter inspektionsuppföljningen fikade vi tillsammans på ängen. Vädrets makter var med oss den här gången och solen sken på oss hela eftermiddagen. Niklas i stuga 10 vann tipsrundan med imponerande nio rätt av tio! 

Hjärtligt välkomna till nästa års inspektion och uppföljning!

//Styrelsen