Öppet brev till Ellevio om ny tariff för kolonistugor

Stockholms Koloniträdgårdars brev till Ellevio 

Ellevio har fattat beslut att slå ihop två kundkategorier till en. Den ena kategorin är alla de som har en kolonistuga i Stockholm. Den andra kategorin är alla andra villor och fritidshus. Samtidigt har Eon, den andra stora elleverantören i vår region fattat ett helt annat beslut, de har en särskild tariff för den lilla konsumenten, den som inte har mer än 16 A och inte konsumerar mer än 8000 kWh om året. Vi anser att det diskriminerar våra medlemmar om de ska betala samma tariff som den som bor i en villa och utgör stor belastning på vårt elnät och konsumtion. Därför skriver Stockholms Koloniträdgårdar till Ellevio och uppmanar dem ändra sitt beslut. Läs hela brevet här.

https://www.sthlmkoloni.se/oppet-brev-till-ellevio-om-ny-tariff-for-kolonistugor/