Arbetsbeskrivning ”Skötselansvarig” Stugängen:

 • Köpa och se till att det finns bensin till gräsklippare och trimmer vid behov.
 • Underhålla gräsklippare samt övrigt material.
 • Sätta på och stänga av vattnet – 1 april samt 31 oktober.
 • Ta in- och ut vattenslangar vid vattnets på- och avstängande.
  • NYTT! Beställa tömning av latrintunnorna till dassen.
 • Städa dassen invändigt vid behov.
 • Impregnera/olja in trätrallen och staketen vid vattentapparna årligen.
 • Vara styrelsen behjälplig vid behov.
 • Allmän tillsyn av soptunnor och förråd och ängen allmänt.
 • Kontrollera/underhålla vattentapparna samt slangvindorna.
 • Inköpa förbrukningsmaterial för skötsel och drift av våra faciliteter.
 • Hissa- och hala flaggan vid aktuella flaggdagar – 08.00 – 21.00
  • aktuella flaggdagar för oss är: Pingstdagen, Sveriges Nationaldag 6 juni, midsommardagen, kronprinsessans födelsedag 14 juli, drottningens namnsdag 8 augusti, Utöver dessa flaggar man vid familjehögtidsdagar eller vid andra tillfällen när man tycker att det passar. / ur riksdagens rekommendationer av flaggning med svenska flaggan.

Utlägg för ovanstående tas upp på Utläggsräkning och lämnas till kassören för utbetalning till angivet konto.

Arvode enligt vad som beslutats på Årsmöte utbetalas av kassör i slutet på verksamhetsåret.