Stugängen har en historia från att till en början vara en tältförening som övergått till stugförening och som under 80-talet blev en koloniträdgårdsförening och medlem i FSSK.

Anmälan till Intresselistan:

  • Engångsavgift: Sätt in 100 kr på plusgiro 38 44 45-3 samtidigt som du fyller i formuläret nedan. Till skillnad mot många andra koloniföreningar som vanligtvis har en årlig köavgift så har vi valt endast en engångsavgift som vi förväntar oss vara tillräckligt för att täcka de administrativa kostnaderna då vi hanterar listan digitalt.
  • Ange namn, adress, mobilnummer och e-postadress på inbetalningen och i formuläret så vi kan matcha betalningen mot rätt person i listan.
  • För att anmälan till Intresselistan ska vara giltig ska både anmälningsavgiften vara betald och formuläret vara ifyllda.
  • OBS! för att minska miljöbelastningen och spara papper så hanterar vi Intresselistan digitalt.

Medlemsskap
För att få köpa en stuga krävs att man blir godkänd som medlem i föreningen. Medlemsskap kan endast beviljas om man är folkbokförd inom Stor-Stockholm, har god ekonomi, samt inte äger annan kolonilott vid ansökan om medlemsskap. Se ytterligare information om Medlemsskap.

En person per anmälan.
Endast en person kan anmäla sig och man måste ha fyllt 18 år och vara myndig samt bo i en kommun i Storstockholm.
I och med anmälan till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till hantering av dina uppgifter enligt GDPR. Se mer info längst ned på denna sida.

Aktuell e-postadress och mobilnummer!
Visningserbjudanden går ut via e-post eller SMS. Det är därför mycket viktigt att vi har era aktuella e-postadresser och mobilnummer!
Meddela oss om du byter e-postadress eller mobilnummer så du inte missar möjligheten att bli utvald och kallad till visning.

Roligt men kräver arbetsinsats
Att ha kolonistuga är roligt men kräver en arbetsinsats att kunna sköta om sin stuga och hålla den i ett vårdat skick samt i förekommande fall intresse för odling. Man bör vara medveten om att trädgårdsarbete är tidskrävande och inte sällan fysiskt ansträngande. Det tar åtskilliga timmar att varje vecka hålla stuglott, stuga och närområde välvårdade. 

Ideell förening
Stugängens Koloniträdgårdsförening är en ideell förening vilket innebär att vi är måna om trivsel och god grannsämja. I våra stadgar och arrendeavtal stadgas bland annat att vi är skyldiga att vårda och sköta arrenderad lott med tillhörande stuga samt också delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen som tillsyn och vård av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller äger.

Fördelning av stugor
Vi har en Intresselista som inte är en strikt kölista! När vi fördelar stugor tar vi hänsyn till kötiden men vi strävar också efter en jämn ålders- och könsfördelning. I en ideell förening som vår måste medlemmarna själva klara gemensamma arbeten och därför sätter vi värde på olika, för en koloniträdgårdsförening värdefulla, kunskaper och färdigheter.

Överlåtelseavgift
Vid överlåtelse till ny medlem tillkommer en överlåtelseavgift om 1.000 kr som betalas av den nya medlemmen innan medlemskap beviljas.

Årlig Medlemsavgift och arrendeavgift
Medlemsavgiften inkl arrendeavgift fastställs årligen vid föreningens årsmöte i maj månad och lottarrendet är den del av arrendet som fördelas per stuglott.

Folkbokföring / Mantalsskrivning
Markägaren Stockholms Stad kräver att köparen måste vara mantalsskriven i någon av kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö eller Täby. 

Stugorna storlek, skick och utrustning
Området har 32 stuglotter om vardera cirka 106 kvm. Stugorna är på maximalt 26 kvm + 8 kvm veranda och 5 kvm bod. Stugorna är i mycket olika skick med varierande storlek och priserna kan därför variera. Vissa stugor har indragen el. Stugor utan el kan på egen bekostnad låta installera el enligt Ellevios gällande prislista för anslutningsavgift enligt lägsta tariffen, material och arbetskostnad tillkommer. Elavtal måste i förekommande fall tecknas av medlem.

Försäkring för fritidshus
Medlem bör teckna försäkring för stugan (fritidshus), främst pga det ansvarsskydd som en fritidshusförsäkring omfattar för att täcka skador som kan drabba tredje man, tex om en brand i den egna stugan sprider sig och grannars stugor brandskadas.

Gällande regler och villkor för medlemsskap
Innan du går på en visning ska du ha läst igenom föreningens gällande regler och villkor såsom
Arrendekontrakt,
Stadgar,
Medlemsavtal,
Ordningsregler och 
Föreskrifter Grimsta Naturreservat.
Detta för att du ska veta vad som krävs av dig som kolonist när det gäller skötsel av stuglott, stuga och gemensamma anläggningar och utrustning.

Hembud
Stugorna säljs normalt inte på öppna marknaden och skall istället hembjudas till föreningen som i sin tur meddelar utvald intressent från Intresselistan med erbjudande om överlåtelse.
Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista, men kan komma att säljas till annan person om ingen på listan är intresserad vid tillfället för överlåtelse.

Värdering av stugan och stuglotten.
Föreningen värderar och fastställer stugan och lottens värde med bl a utgångspunkt enligt FSSK:s värderingsregler. Detta värde inkluderar förutom stugan även träd, buskar, plattgångar mm på stuglotten.

Visning
De som blir utvalda från Intresselista blir kallade via e-post till visning när en stuga bjuds ut till försäljning. Visning av stuga sker av säljaren / ägaren. Köparen har undersökningsplikt och köper stugan i befintligt skick och säljaren ansvarar för eventuella dolda fel.

Efter visning
Efter visningen har du 3 dagar på sig att lämna besked till föreningen om du vill köpa visad stuga. Därefter fattar föreningens styrelse beslut om vem som får köpa stugan och bli medlem i Stugängens Koloniträdgårdsförening.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från 2018-05-25. Det innebär att föreningen förvaltar intresselistan i form av ett digitalt register där vi registrerar följande uppgifter: Namn, födelseår, bostadsadress, postnummer, postort, e-postadress, telefonnummer, ansökningsdatum, antal barn och dess födelseår. Personnummer sparas inte digitalt. Dessutom sparas anledning till att du vill bli kolonist, odlingserfarenheter, tänkbara framtida uppdrag, användbar professionell kunskap och eventuell tillgång till villa, sommarstuga, eller båt.
Samtliga uppgifter du lämnat i formuläret raderas när du inte längre önskar står kvar på Intresselistan. Du är dock skyldig att meddela föreningen att ta bort dina uppgifter.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista har du lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av insamlade uppgifter.

Fyll i intresseanmälan här!