Värderingsregler

Källa: https://www.sthlmkoloni.se/foreningsinloggningen/

Allmän information för stugföreningarnas styrelser och värderare. Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté hanterar alla frågor angående värderingar av stugor och markanläggningar. Kommittén kontaktas via e-postadressen vu@sthlmkoloni.se

Aktuella prislistor och information om värdering distribueras årligen under mars/april till Stockholms Koloniträdgårdars samtliga stugföreningar. De går till den e-postadress föreningen har anmält till Koloniträdgårdsförbundet. Materialet ska endast delges personer som har föreningens värderingsuppdrag och har deltagit i Stockholms Koloniträdgårdars värderingsutbildning.

Utbildning: Värderingskommittén genomför årligen – i slutet av april/början av maj – utbildning i värdering och användning av värderingshjälpmedel. Inbjudan sänds via e-post till alla stugföreningar inom Stockholms Koloniföreningar. Föreningarnas värderare bör genomgå Stockholms Koloniträdgårds värderingsutbildning vart 3:e år för att hålla kunskaperna aktuella. Nya värderare rekommenderas att följa med en erfaren värderare vid ca 5 tillfällen för att få hjälp och stöd inför sin egen värdering.

Handledare för värderare bokas via vu@sthlmkoloni.se. Avgiften är 1.500 kr per objekt. Handledaren utför ingen värdering utan är endast behjälplig vid utförandet. Eftersom handledning inte ersätter värderingsutbildningen ska den som handleds först ha genomgått Värderingskursen.

Omvärdering: Om säljaren inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté utföra en omvärdering, som därefter lämnas till föreningens styrelse för godkännande. Föreningen beställer omvärdering på Stockholms Koloniträdgårdars blankett nedan. Kostnaden för värdering är 2.100 kronor (2019) som inbetalas till bankgiro 5493-3643, varefter beställningen sänds till vu@sthlmkoloni.se. Därefter blir koloniföreningens kontaktperson och kolonisten kontaktade för överenskommelse om tid för omvärderingen. Om säljaren inte heller godkänner Stockholms Koloniträdgårdars värdering återstår för säljaren att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

I princip utför Stockholms Koloniträdgårdars värderingskommitté endast omvärderingar, eftersom säljaren annars inte kan få en omvärdering utan måste vända sig direkt till Arrendenämnden. Vi rekommenderar därför att alla föreningar har tillgång till utbildade värderare, antingen i den egna föreningen eller genom samarbete med annan stugförening. I undantagsfall kan dock Stockholms Kolonträdgårdars värderingskommitté utföra en förstavärdering.

Det är föreningsstyrelsen som är ansvarig för värderingen och ersättningen för värderingen ska därför alltid erläggas till föreningen, alltså inte till värderarna.